צלם אלוהים שבפניו

הסיפור "מן השמים" של ש"י עגנון מספר על ילד, עובדיה, שגדל בסביבה כפרית חסידית. הוא שמע סיפורים על ל"ו צדיקים שהיו נפגשים זה עם זה וכשהיו מברכים היו שומעים את השמים עונים אמן על ברכותיהם. כשגדל הלך ללמוד תורה בעיירה הסמוכה. בכוח כשרונו והתמדתו הלך וגדל בתורה עד שנעשה גדול בתורה ורב של עיר גדולה עם ישיבה גדולה. כשזקן עלה לארץ ישראל ושם מושבו בירושלים עיר הקודש ועסק שם בתורה לעצמו בלי להיכנס לענייני הציבור. יום אחד בפרוס מלחמת העולם הראשונה נתקל בפליט מעירו, אדם אמיד ומכובד, שבפרעות ובהרס של המלחמה נעקר ממקומו והתגלגל לארץ ישראל עם משפחתו. כדרך הגולים נתמעט ממונו ונתמעטה קומתו ונעשה כולו טרוד ויגע. הזמין אותו מורנו הרב עובדיה לאכול אצלו. ישב ואכל והיה מדבר על הדברים שאבד ועל טרדותיו וקשייו. הוא מדבר והרב לא מוצא את עצמו. אין עניינו בהבלי העולם הזה ובדברי תורה איננו מצליח להתרכז. נזכר בסיפורים ששמע בילדותו על לו צדיקים שלא היה להם נר להבדלה במוצאי שבת ונטלו את הלבנה לברך עליה ברכת המאורות. וכך ממשיך הסיפור:

"אותו אורח לא דיבר דברי אלוהים חיים, אלא סיפר על קניינים מדומים שאבדו לו. פתח הרב עיניו וראה שהגיע הנר לסופו ופניו של אורח מחשיכות והולכות. עמד מכיסאו ונטל נר שני כדי להאיר את צלם אלוהים שבפניו, וזירז אותו שיאכל וישתה ולקחו בדיבורים נעימים. האירו פניו של האורח והוסיף וסיפר. ואותו גאון יושב ושומע כאילו אין בעולמו אלא שיחתו של עני. ניחמו ופייסו. נתאנח העני מליבו כאדם שמפיג את ליבו ומרחיב את צערו. נכנסה בו רוח יתרה ושכח את רישו. משאכלו ושתו וברכו שמע אותו גאון שמן השמים עונים אמן אחר ברכותיו. מחמת התפעלות הנפש לא הרגיש הגאון תחילה עד היכן הדברים מגיעים"

נזכרתי בסיפור הזה בגלל הביטוי צלם אלוהים שבפניו. צלם אלוהים מתגלה בפניו של האדם, כל אדם. בכל אדם יש צלם אלוהים. ישנם אנשים שמבזים ופוגעים בצלם אלוהים שבפניהם כאשר הם חוטאים בעברות שבין אדם למקום ובעבירות שבין אדם לחברו אך בכל אדם יש צלם אלוהים. וצריך להיזהר בצלם אלוהים שבו שלא להכלים אותו או לפגוע בו. ישנן תרבויות, אני חושב למשל על התרבות הרוסית, שאין כבוד לצלם האלוהים שבאדם. יש כבוד גדול לאלוהים אבל לצלם אלוהים שבאדם אין כבוד. הבנתי את זה לאחרונה אחרי תקלה שהייתה לי עם מורה רוסיה שהסבירה לי שהיא עובדת אצל אלוהים, לא בשביל הכסף. על כך לא נותר לי אלא לשתוק. ועם זאת עבודת אלוהים שלה לא מנעה ממנה להכלים, להעליב ולפגוע בלי משים בצלם אלוהים שבתלמידים שלה. בשבילה אלוהים נמצא בשמים; לא כאן בפנים של האחר.

תומר פרסיקו לאחרונה פרסם ספר על ההיבט הפוליטי של צלם אלוהים. אני לא רוצה להתעכב על הצד הפוליטי אלא דווקא על הצד המוסרי הקודם לפוליטי. צלם אלוהים שבפני האדם מחייב אותנו לשמור על כבודו של האחר ולהימנע מלהכלים אותו או לבייש אותו. למרות הרצון שלנו להגיע למציאות האידיאלית זה לא יכול כתוצאה מפגיעה מצלם אלוהים שבאדם האחר. כל אדם ראוי לכבוד מכוח צלם אלוהים שבפניו. לתרבות הרוסית יש מעלות גדולות אבל אי אפשר להתעלם מהמחיר שהיא גובה מאנשים רגילים. החינוך הסובייטי כפי שהוא מכונה בארץ יכול להגיע להישגים גדולים אך בדרך הוא ירמוס אין ספור פרטים שלא זכו להגיע לגדולות. זה יוצר אנשים ביישנים וחסרי ביטחון שנקל לבריונים אכזריים לרמוס אותם ולפגוע בהם. יש לנו לפעמים בארץ רגשי נחיתות כשאנו נתקלים בגישה הזו. אנחנו מרגישים שלעומת החינוך הסובייטי איננו שואפים אל האידאל ברמה מספקת. הכבוד לצלם אלוהים שבפנים של האדם כפי שהוא מופיע בסיפור של ש"י עגנון מזכיר לנו כי לפעמים בשמים יותר חשוב שנשמור על הכבוד לצלם אלוהים שבאחר מאשר שנדבק באידאלים ובדרך נרמוס את כל מי שבדרכנו.