המצטדק רודף אחר כבוד

המצטדק רוצה לשכנע אותנו בהיגיון שלו. אנחנו ידענו שעומד מאחורי המעשה שלו איזה צידוק הגיוני כלשהו (לרוב בני האדם ישנו איזה צידוק הגיוני למעשים שלהם). אם בכל זאת נזפנו בו, סימן שלדעתנו אף צידוק הגיוני לא מצדיק את המעשה שהוא עשה. כאשר הוא מצטדק הוא אוכף עלינו לתת חשיבות למה שבעינינו איננו חשוב. או במילים אחרות הוא רודף כבוד.