תשובה לעמחיה – מדוע מינוי שופטים בידי שופטים מפר את הפרדת הרשויות

עמחיה (בגלל שהוא כותב את השם באנגלית אין לי שמץ איך לתעתק אותו לעברית) החליט שגם הוא מנסה את כוחו ברפורמה והציע הצעה בבלוג של תמריץ. בזמנו לא היה לי פנאי להתייחס אליה אבל לאחר שהוא עורר את תשומת ליבי אליה החלטתי להקדיש לה כמה נקודות. אני אעתיק חלקים מההצעה בכתב מוטה איטלקי ואתייחס אליהם.

פסקת התגברות כללית ברוב של לפחות 80 חברי כנסת. זה מספר שרירותי המייצג 66% מהכנסת. המספר הזה נקבע על מנת לוודא "הסכמה רחבה". ייתכן שהוא נמוך מדי, דהיינו אולי צריך יותר מ-80 אבל בכל מקרה לא פחות.

בעניין הזה אפשר להתווכח על המספרים (61, 80 או 90) אבל כאן אני רוצה להפנות את תשומת הלב לעצם הקבלה של עיקרון פסילת החוקים שיש בפסקת התגברות. זהו נצחונו הגדול של אהרן ברק. מלכתחילה פסילת חוקים היא חריגה מסמכות של בית המשפט. שופטים מושבעים לשמור את החוקים לא לפסול אותם. אהרן ברק עושה המון רעש מהרפורמה ומצניע את העובדה שלמעשה הרפורמה מקבלת את המהפכה שלו בפס"ד מזרחי. לדעתי שופטים בכלל לא צריכים לפסול חוקים אלא רק לציין מקרים של סתירה עם חוקים אחרים או כניסה ללולאות לוגיות. החוק הישראלי לא צריך להפוך לקוד ספגטי ובהחלט כדאי לעשות לו קוד ריוויו אבל צריך להבחין בין מפתחים לבודקים. המפתחים כותבים את הקוד. הבודקים בודקים אותו.

על מנת לחוקק חוקי יסוד יידרש אותו הרוב שנדרש לפסקת התגברות. חוק רגיל לא יוכל להיות "משוריין" כנגד ביטולו בידי הכנסת הבאה. דהיינו חוק שחוקק ברוב רגיל – למשל 70 חברי כנסת – יוכל להיות מבוטל גם ע"י 61 חברי כנסת. אולם חוק שנחקק כחוק יסוד – וככזה דורש 80 ח"כים (או אותו המספר שנדרש להתגברות) – ניתן יהיה לשנותו רק עם אותו הרוב. בג"ץ לא יוכל לבטל חוקי יסוד אולם כן יוכל לבטל חוקים רגילים.

כאן אנחנו נכנסים כבר לליבה של המהפכה של אהרן ברק והיא ההנחה שיש חוקה למדינת ישראל. כזכור בן גוריון התנגד לחוקה מנימוקים טובים. ההגבלות הללו באות ממקום של רצון ביציבות ומתעלמות מהצורך הפוליטי לעיתים בגמישות מרבית. עמחיה גם מניח שבג"ץ יציית לאיסור לבטל חוקי יסוד. הוא לא מציע מנגנון שיבדוק האם בג"ץ מועל בתפקידו ויפעיל סנקציות נגדו. בנוגע לביטול חוקים רגילים כבר התייחסתי קודם.

יוגדרו קווי יסוד שלפיהם בג"ץ יכול לפסול חוקים שאינם חוקי יסוד. יש לציין שהכרחי לתת בידי בג"ץ את הסמכות לפסול חוקים, לצורך איזון הרשויות, אולם צריך להגדיר היטב אילו חוקים ותחת אילו נימוקים ניתן לפסול. למשל הייתי מגדיר ברוח מגילת העצמאות שישראל היא קודם כל מדינת הלאום היהודי, ודבר זה קודם לזכויות האזרח או לשוויון זכויות. תחת הגדרה כזו בג"ץ לא יהיה רשאי למשל לפסול חוקים כנגד מהגרים לא חוקיים. לדעתי חוקי יסוד או חוקה הם המנגנון הנכון להגדרת קווי הגזרה של בג"ץ. גם יצירת חוקה תדרוש את אותו הרוב המצוין למעלה של פסקת התגברות.

פסילת החוקים של בג"ץ מוצדקת כאן בצורך באיזון הרשויות. זהו רעיון אמריקאי שיסודו במונטסקיה. כדאי לזכור שמונטסקיה היה הוגה פיאודלי שהגה את איזון הרשויות כהמשך של המציאות הקורפרטיבית של ימי הבינים שבהם האצולה איזנה את המלך. השופטים בשביל מונטיסקיה אינם מייצגים את העם אלא את האצולה. בשביל הוגים דמוקרטיים כמו רוסו רעיון איזון הרשויות כמו פיצולם הוא עוד ניסיון למנוע מהעם לשלוט. במיוחד כאשר הם לא נבחרים בידי העם אלא ממנים את עצמם. באשר לניסיון לתחם את בג"ץ ראה את הפסקה הקודמת.

בג"ץ יוכל גם להוציא פסיקות "עשה" מחייבות, לפי אותן המגבלות לעיל. למשל בג"ץ יוכל לחייב את המדינה לפנות את ח'אן אל אחמר מהשבט שפלש אליו, או את הפולשים מהדירות השייכות ליהודים בשייך ג'ראח / שמעון הצדיק.

אין כאן חידוש. החובה להשמע לבית המשפט נמצאת כבר בחוק הקיים. האם העשה של בית המשפט כולל גם התערבות בשאלות תקציביות? והאם לא מדובר בהפרה של הפרדת הרשויות המפורסמת לפיה שופטים שופטים ולא מבצעים?

עילת הסבירות תישאר על כנה אולם תוגדר באופן ברור יותר. תיארתי בעבר מדוע היא קיימת (למעשה היא קיימת בכל מערכת חוק בעולם). המטרה של עילת הסבירות היא לאפשר לשופטים לפסוק במקרים בהם אין חוק בנושא, או שהחוקים הקיימים לא ברורים מספיק. עילת הסבירות בגדול נותנת לשופטים את הסמכות להפעיל שיקול דעת ולבצע אקסטרפולציה על מנת "למלא את החורים" בחוק.

כנראה שזה נכון אבל זה גם פתח לעצלנות אינטלקטואלית. במקום להתאמץ ולנמק את עצמם (וכך לפתוח פתח לביקורת על פסק הדין ועל מקורות הסמכות שלו) השופטים מנפנפים בעילת הסבירות וכך מטרפדים החלטות בלי סמכות ובלי הצדקה. זה נעשה גרוע יותר כאשר יועצים משפטיים נכנסים למשחק וגם כן מנפנפים בעילת הסבירות כדי לטרפד כל החלטה שלטונית מוסמכת בטענה שזה לא סביר. תעבדו קצת יותר קשה.

בחירת שופטים – ועדה המורכבת מ-3 שופטים, 3 חברי כנסת – אחד מהם שר המשפטים ו-2 האחרים נבחרים בבחירות חשאיות, ו-3 משפטנים שלא עוסקים בעריכת דין, אשר ייבחרו באקראי, אולי מתוך האקדמיה. סה"כ 9 חברים בועדה. צריך 7 קולות לבחירת שופט כך שאין מנוס מלהגיע להסכמה רחבה.

מעניין שלחברי הכנסת נדרשת בחירה חשאית בעוד לשופטים לא נדרשת שום תנאי מקדים. לא ברור גם מדוע נציגי הציבור הם במיעוט בעוד ששלושה משפטנים אקראיים זוכים לכוח כה רב בבחירת שופטים שיש להם כל כך הרבה השפעה. מעבר לכך מהו בדיוק אותו מנגנון אקראי שעמחיה מבקש?

אולם כאן אני רוצה להתייחס להצעה ששופטים ישבו בוועדה לבחירת שופטים. לעמחיה זה נראה טבעי לחלוטין עד כדי כך שכמו רבים כמוהו הוא שוכח שלמעשה הישיבה הזו בוועדת מינויים מפרה את הפרדת הרשויות שהוא כל כך מבקש. מהי בעצם הפרדת רשויות? הפרדת רשויות זה עיקרון שאומר שכל אחד יעשה את תפקידו ואך ורק את תפקידו. השופט שופט ואך ורק שופט. הוא לא ממנה אנשים. הוא לא מחוקק חוקים והוא לא מחלק תקציבים. הוא שופט. מינוי אנשים וחלוקת תקציבים נמצא בכוחה של הרשות המבצעת. חקיקת חוקים נמצא ברשותה של הרשות המחוקקת. השופט שופט ואך ורק שופט. כאשר מכניסים אותו לוועדה למינוי שופטים הוא מקבל כוח ביצועי שהוא לא נבחר אליו. בדלת האחורית זה מכניס לנו שוב את המבנה הימי בינימי שבו המלך גם חוקק חוק, גם שפט וגם ביצע את גזר הדין. הפרדת רשויות לא אומר עצמאות של הרשות השופטת מבקרה אזרחית. זה רק אומר שלשופט יש תפקיד אחד – לשפוט. מה שעמחיה רוצה איננו הפרדת רשויות אלא אי תלות של הרשות השופטת בשלטון אבל אי תלות של הרשות השופטת בשלטון הקיים לא אומר אי תלות של הרשות השופטת מבקרה ציבורית. מינוי שופטים הוא בראש ובראש עניין ביצועי השייך לרשות הביצועית. לכן שר המשפטים אחראי על כך. אנו רוצים שהמינויים שלו יבוקרו בידי הציבור, קרי נציגי הציבור שברשות המחוקקת. זה לא תפקיד לשופטים. עמחיה לא קולט כמה הנוכחות של שופטים בוועדה משחיתה את מערכת המשפט. לאו דווקא באופן ישיר אלא באופן לא ישיר. נוכחות השופטים בוועדה גורמת לכך שמערכת המשפט מדברת בקול אחד ובדברים אחדים. במקום לבטא את האמת שלהם בפסק הדין השופטים שופטים מנסים לחקות את אלו היושבים בוועדה לבחירת שופטים ובכך לא פוסקים דין אמת לאמיתו. זה נורא ואיום ויוצר את הקבס שעולה בגרון כיום למראה המשפט בישראל. הכל מעושה ולא אמיתי.

ומה עם אי התלות של השופטים בשלטון הקיים? זה יכול להשיג כאשר הדחת שופטים תושג אך ורק באישור של רוב מיוחד מצד חברי הוועדה נציגי הציבור בכנסת. אם למשל מינוי שופטים יאושר בידי רוב וועדת חוקה אזי הדחת שופטים מושגת על ידי רוב מיוחד של 80% מחברי הוועדה אפשר עם חובת השתייכות של נציג אופוזיציה אחד. ומה עם בעיית הזיהוי הפוליטי של שופטים שעליו כל כך מתריעים? לטעמי זו לא כזו בעיה (לא במערכת פוליטית כל כך הטרוגנית כמו ישראל) אבל ניתן לדרוש שבמינוים שופטים ברוב רגיל יצטרכו תמיכה של חבר אופוזיציה אחד וברוב של שני שליש גם בלי תמיכה של חבר אופוזיציה. זה בוודאי ימנע את זיהוי השופטים עם המערכת הפוליטית.

הפרדת תפקיד ראש התביעה הכללית מתפקיד היועץ המשפטי לממשלה. לא סביר שראש התביעה – שתפקידו גם לתבוע חברי כנסת או שרים, כולל את ראש הממשלה – יהיה אותו אדם שאמור להגן עליהם בבית המשפט. באותו הקשר, יבוטל חוק התרומות שהכנסת הנוכחית מעבירה, בדיוק מהסיבות שמנו בזמנו דוד אמסלם ויריב לוין כשהסבירו מדוע יש צורך בחוק מימון הפריימריז. שמירת עצמאות היועצים המשפטיים, כולל היועץ המשפטי לממשלה וראש התביעה הכללית. לא נכנסתי כרגע להליך המינוי שלהם אולם הם לא יהיו משרות אמון.

כאן אני חולק בהחלט. לדעתי אין צורך בהפרדה וצריך שהיועץ המשפטי יהיה על פי הדגם הבריטי דמות פוליטית. הרחבתי על כך כאן.

מעבר לאמור לעיל, יש לי הרגשה שלו חברי הממשלה הנוכחית היו חושבים שהממשלה הבאה תהיה ממשלת שמאל-מרכז, הם לא היו כל כך מזדרזים להעביר את הרפורמה המשפטית. דהיינו הם מעבירים אותה רק כי הם חושבים ש"הצד שלהם" יישאר בשלטון בעתיד הנראה לעין, ולא מתוך דאגה לפתרון מיטבי לכל ממשלה עתידית באשר היא.

לפעמים גם ההרגשות של אנשים מוטעות.

90 תגובות בנושא “תשובה לעמחיה – מדוע מינוי שופטים בידי שופטים מפר את הפרדת הרשויות

 1. מוקד העניין הוא, ללא צל של ספק, הוא השליטה של החילוניות האשכנזית ה"טהורה". לעומת הרוב המסורתי. זה לא שאלה מה נכון. זה שאלה של שליטה. הרי ברור לכל, שאין כזו מדינה בעולם שהשופטים ממנים עצמם.
  לכן איני יורד לפרטים. זה לא העניין

  Liked by 1 person

 2. אתה מעדיף שיקולים מאוד מופשטים וכלליים של הפרדת רשויות, על השכל הישר שאומר ששופטים הם הכי מתאימים להעריך עמיתיהם ולמנוע כניסת לא מתאימים. ובנוסף בפועל נוכחות השופטים חיונית למנגנון הנוכחי שמאפשר מינוי שופטים שהם פשרה בין ישראל הראשונה לשנייה. ככה מונו לאחרונה שני שופטים שמזוהים עם הליכודניקיות המתונה (שטייניץ כשר) תמורת ערבי ותמורת שופטת ליברלית הידועה גם כעילוי.

  אהבתי

 3. עקרונות פשוטים מוליכים אנשים בדרכים ישרות בעוד שמוסדות עקומים יוצרים מציאות עקומה דבה בתי משפט מאמינים שהם יכולים לפסול חוקי יסוד שמחוקקת הכנסת.

  אהבתי

 4. תמריץ, שים לב שאתה מדבר על "השכל הישר" כטיעון מרכזי. רק אומר שזה רק אתה וקומץ המאמינים הפאנטים בבבית המשפט העליון. אני שוב אומר אין ל"שכל הישר" הזה אח וריע בעולם כולו.
  ולו מהסיבה הפשוטה שכל גוף שהוא בתוך עצמו יוצא ממנו פירות ביאושים.

  אהבתי

 5. בימינו בחוקי יסוד של הכנסת אין שום קדושה. זו סתם מילה ריקה לביטוי של הרצון הקואליציוני הגחמתי האינטרסנטי. זה מה שמישאל חשין הבין שצפוי לקרות בעקבות בג״ץ המזרחי ואהרון ברק העדיף שלא להבין.

  אהבתי

 6. מה שהזכרתי חוקי יסוד זה לפי אהרן ברק. אני כותב בפוסט במפורש שלדעתי גם חוקים רגילים בית המשפט לא יכול לפסול.

  אהבתי

 7. ראשית תודה על ההתייחסות המפורטת.

  לגבי הכינוי, זה מיידיש. אני לא בדיוק מומחה ליידיש אבל ככל שידוע לי כותבים את זה א-מחייה או "א מחייה". המשמעות היא משיב נפש, תענוג (מילולית: משיב חיים, מחייה). אימצתי אותו לאור סיפור על אפקט הפלצבו, לא שזה קשור לנושא הדיון.

  פסילת חוקים על ידי בית המשפט בישראל מקורה בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. חוק זה קודם בזמנו על ידי מפלגת *הליכוד*, בזמן שלליכוד לא היה רוב גדול ומובטח – ומכאן שאולי דווקא יש בסיס להרגשה שלי שחוקים ורפורמות מקודמים גם בהתאם לצפי של תוצאות הבחירות העתידיות. בכל אופן חוק זה נועד מפורשות לאפשר לבית המשפט לפסול חוקים, זאת אומרת זה כוח שהכנסת באופן מפורש נתנה לבית המשפט. אפשר לקרוא על ההסטוריה של החוק כאן למשל https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93:_%D7%9B%D7%91%D7%95%D7%93_%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9D_%D7%95%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%95

  הראשון שיזם את החוק היה ח"כ בנימין הלוי ממפלגת גח"ל, שמאוחר יותר הפכה לציר מרכזי בליכוד. גם לאחר מכן קידמו אותו חברי ליכוד בעיקר. וכאן אנו מגיעים לשאלה עקרונית מדוע בכלל לתת לבית המשפט את הסמכות לפסול חוקים. יש לכך הרבה סיבות, אחת מהן היא הגנה על המיעוט מעריצות של הרוב. סיבות אחרות הן שמירה על הדמוקרטיה – למשל למנוע מממשלה מסוימת לפגוע בתקשורת חופשית. בניגוד לטענות של מירי רגב ושות', תפקיד התקשורת הוא בין השאר להיות "כלב השמירה של הדמוקרטיה", או לפחות היה כזה בעבר. אפשר להמשיך למנות סיבות אבל שורש הענין כאן הוא פילוסופי – האם אתה מאמין שלרוב קטן צריך להיות כוח מוחלט כולל דיכוי המיעוט (אולי מיעוט של כמעט חצי מהעם) או לא.

  אגב בהרבה מדינות בית המשפט פוסל חוקים. אפשר לראות למשל כאן https://www.idi.org.il/articles/23326 כך שלטעון ש"בית המשפט לא אמור לפסול חוקים" זה לא מדויק. זה פשוט ענין של השקפה, ומדינות מתוקנות מאפשרות ואפילו תומכות בכך. בית המשפט משמש כאן כעוד מנגנון איזון ובלימה של הרשות המבצעת.

  לגבי עילת הסבירות, מעשית לא ניתן לכסות על ידי חוקים כל מקרה ומקרה. אני מסכים שבית המשפט עושה בה שימוש יתר ולכן צריך להגדיר היטב כיצד בדיוק ומתי מותר להשתמש בה. לצורך הדוגמה, נניח שיש חוק שאוסר על פושע מורשע להיות שר מחשש שישתמש בכוחו לרעה. אבל בחוק לא מוזכר נושא ראש הממשלה. אולי יוזמי החוק לא תיארו לעצמם שמצב כזה יכול לקרות, למשל כי בזמנם הפוליטיקאים היו ישרים יותר (כאמור דוגמה היפותטית). כעת נניח שאדם מורשע רוצה להתמנות לראש הממשלה, האם זה חוקי? עילת הסבירות תגיד כאן שאם אדם מורשע לא יכול לכהן כשר, אז קל וחומר שהוא לא יכול להיות ראש ממשלה. בית המשפט גם ימליץ לכנסת לחוקק חוק שיכסה את המקרה הזה, כך שלא יהיה צורך להשתמש בעילת הסבירות בעתיד למקרים כאלה.

  לענין בחירת השופטים: באופן עקרוני אני מעדיף כמה שפחות התערבות של פוליטיקאים, בכל דבר. הנסיון מראה שפוליטיקאים דואגים בעיקר לעצמם ולמקורביהם, ורק לאחר מכן לפעמים גם לשאר העם. בכל זאת צריך לדעתי לערב פוליטיקאים בבחירת שופטים, ובעיקר שופטי בית המשפט העליון, בגלל שיש משמעות להטייה הפוליטית של שופטים אלה. כאשר יש לשופטים את הכוח לפסול חוקים, או אפילו לפרש אותם, אז כפי שאפשר לראות יפה מתקדימים בארה"ב – וגם שבישראל – להטייה הפוליטית יש השפעה על החלטות השופטים.

  מדוע בכל זאת אסור לתת לפוליטיקאים לבחור שופטים באופן בלעדי? אנחנו נמצאים היום במצב שמדגים היטב את הסכנה בלאפשר לפוליטיקאים לבחור שופטים. יש לנו ראש ממשלה תחת 3 כתבי אישום, והנה באופן פלאי מועלה חוק צרפתי. החוק הצרפתי הזה משום מה לא כולל חלקים אחרים בחוק הצרפתי המקורי – למשל, הגבלת קדנציות, והעובדה שראש הממשלה לא חסין מהתביעה לנצח אלא היא תחכה לו והוא יעמוד למשפט עם סיום הקדנציה, ושאר איזונים שקיימים בחוקים דומים בארצות אחרות. עכשיו נחשוב מה יכול לקרות אם הממשלה יכולה גם למנות – או להדיח – שופטים.

  כשדנים בכך אסור לחשוב על נתניהו עצמו, מאחר וחלקים גדולים בעם משוכנעים שתפרו לו תיק, או למצער שיש פה אכיפה בררנית. לכן נניח שיום אחד עולה לשלטון אדם אחר, שלא קוראים לו נתניהו, ואשר מבצע עבירות, פשעים, שחיתויות – ומתחמק מעונש בדיוק באותה הדרך. כאשר אנחנו דנים במנגנונים אסור שהם יהיו אישיים. הם צריכים לכסות גם אפשרויות עתידיות.

  מעבר לכך אם נאפשר לפוליטיקאים לבחור שופטים באופן בלעדי אנו עלולים לאבד את המנגנון המאזן של בית המשפט. ראה לדוגמה את המצב ברוסיה או בהונגריה, שם בית המשפט מיישר קו עם הממשלה לעיתים הרבה יותר קרובות מאשר נניח בגרמניה או צרפת.

  "מה שעמחיה רוצה איננו הפרדת רשויות אלא אי תלות של הרשות השופטת בשלטון" אבל אי תלות זו בדיוק המשמעות של הפרדת רשויות. אם הרשות השופטת תלויה בשלטון אין באמת הפרדת רשויות, לכן היא חייבת להיות עצמאית. לכן גם אסור לאפשר לפוליטיקאים להדיח שופטים.

  מכאן ההצעה שלי לועדה לבחירת שופטים שבה לאף צד אין יכולת לכפות את דעתו. אני רוצה שופטים בועדה כדי לוודא שמי שייבחר יהיה ראוי מקצועית. אני רוצה פוליטיקאים בועדה כי לבית המשפט העליון יש כאמור הטיה פוליטית. ואני רוצה צד שלישי בלתי תלוי בועדה כביקורת ובלם על שני הצדדים האחרים. ועדה כזו מוודאת שהשופטים באמת לא תלויים בפוליטיקאים אבל גם מונעת נפוטיזם של השופטים. אגב אין שום בעיה שגם השופטים שיישבו בועדה ייבחרו באקראי. ואז בועדה יישב שר המשפטים, 2 חברי כנסת שייבחרו באקראי או בבחירות חשאיות, או אולי אחד מהקואליציה ואחד מהאופוזיציה – כאמור יש הרבה אפשרויות. ישב גם נשיא בית המשפט העליון, עוד 2 שופטי בית המשפט העליון שייבחרו באקראי, ועוד 3 משפטנים מהאקדמיה שייבחרו באקראי. במקום המשפטנים אפשר גם לבחור באקראי 3 אזרחים מפנקס הבוחרים, למקרה שמישהו חושש מהטיה של המשפטנים. לדעתי אין מה לחשוש מאחר ויש משפטנים מכל הקשת הפוליטית, גם באקדמיה.

  אהבתי

 8. טוב אמחיה, אם יעלה ראש ממשלה שיחליט החלטות לא סבירות בצורה קיצונית יש להניח שחברי המפלגות השונות בכנסת יורידו אותו, או העם, לכן יש גם הבחירות. בית המשפט היא זרוע של הממשלה, היא אמורה לבצע את הוראות הממשלה, היא יכולה ליעץ לממשלה אבל ליעץ זה לא אומר שהיא יכולה לכפות את דעתה. תקשיב קצת לגדי טאוב הוא עונה לך על כל הטענות, אתה פשוט חוזר שוב ושוב על אותם רעיונות גם אחרי שמבהירים לך שאתה נאיבי. אתה גירסה מעודנת של תמריץ.

  תמריץ: "אתה מעדיף שיקולים מאוד מופשטים וכלליים של הפרדת רשויות, על השכל הישר שאומר ששופטים הם הכי מתאימים להעריך עמיתיהם ולמנוע כניסת לא מתאימים."
  בקרוב ל10 שנים שאני מכיר אותך אתה חוזר כמו תוכי על המשפט "יש השכל הישר שלי ויש הלא נכון."
  האם האמון שלך בשופטים לא סותר את חוק היסוד שלך שהכל בא מתמריצים? שופטים הם בני אדם, הכוח שיש להם בשל ידיעת החוק גורם להם, בתקופה שהם עורכי דין, לעשוק את הלקוחות שלהם, הם רגילים לשקר, דואגים לאינטרסים שלהם, קושרים קשרים. הם לא הופכים לישרים וצדיקים ברגע שהם הופכים לשופטים. הם מקבלים כוח והופכים לאלים באולימפוס. זה הכל. מה שחשוב להם זה הקשרים שלהם אחד עם השני, זה יקדם וזה יפיל לא הבוחר, ואם אתה לא מבין את זה תשלוף עם השכל הישר שלך פקק מבקבוק יין ותנסה להגדיר משמעות תמריץ.

  Liked by 1 person

 9. ענק מבין שנינו הייתי אומר שאתה הוא הנאיבי. שמעתי את מה שגדי טאוב אומר ועם כל הכבוד נסכים שלא להסכים. בית המשפט הוא לא זרוע של הממשלה, וכאן שורש הטעות שלך, של גדי טאוב ושלשאר תומכי הרפורמה.

  הבסיס של עקרון הפרדת הרשויות הוא שכל רשות היא עצמאית. אסור בתכלית האיסור שרשות אחת תהיה כפופה לאחרת מאחר ואז אין יותר חלוקה של הכוח ואין איזונים ובלמים. הסברתי כבר מדוע על בית המשפט להיות עצמאי ומדוע הכרחי לתת לו לפסול חוקים, לפחות חוקים רגילים. האמ;לק הוא מניעת דיקטטורה של הרוב, אולם יש עוד סיבות שכבר פירטתי לא פעם בעבר גם כאן למעלה וגם במקומות אחרים.

  אסור שלשופטים יהיה כוח מוחלט. אסור שלממשלה יהיה כוח מוחלט, אסור שלכנסת יהיה כוח מוחלט. ברגע שלגוף מסויים יש כוח מוחלט נגמר המשחק ואתה בדיקטטורה. אני גם הסברתי בעבר שבית משפט עם כוח מוחלט הוא גרוע פחות מאשר ממשלה עם כוח מוחלט, אולם הוא עדיין גרוע.

  אהבתי

 10. א-מחיה, לשיטתך, בהנחה שנשיא בית המשפט העליון מעל בתפקידו איזה כלי יש לציבור להדיח אותו כיום? עזוב מינויים מה מונע מבית המשפט העליון להפוך לכוח מוחלט?

  אהבתי

 11. אמחיה
  הפרדת רשויות פרושה שהממשלה לא יכולה לומר לבית המשפט יש חוק אחד לגבי השמאלנים שחוסמים כבישים בהפגנות וחוק אחר לגבי הימנים, שאתם תשפטו את כולם שווה בשווה, שאם מישהו זורק נעל עלי הוא יענש באותה מידה שמישהו זורק נעל על שופטת. זה לא אומר שבית המשפט יכול לומר לממשלה מה לעשות ממש כפי שהמשטרה לא יכולה להגיד לו מה לעשות, גם היא רשות לא? אתה פשוט לא מבין מהי הפרדת רשויות.

  קמיליה, גם אם את נמנעת מלהכנס לויכוחים אצל תמריץ, לפחות תתני לייק על פי דעתך הפוליטית. זה עכשיו הזמן לתת לתת לייק, ולא מטעמי נימוס. לזה יהיה משקל ובזה ערכך

  אהבתי

 12. לא קשור לנושא
  האם יש לכם הרגשה שהמצב הבטחוני מחריף מחמיר? סיכולים בג'נין על בסיס יומי, רמדן, פסח, חיזבאלה.
  הכל כאילו עומד לרתוח ואנחנו עסוקים בבעיות מבית שהתנפחו מחוץ לפרופורציות

  Liked by 1 person

 13. זה כבר שנה לפחות שהולך ומחריף והמדינה לא מצליחה לייצב את העניין. בישראל פחות חשופים לכמות ההרוגים הפלסטינאים בעוד שבחוץ לארץ חשופים יותר וזה מקשה על ישראל. ורצח גורר רצח. נראה לי שיש לי פוסט על הבעייתיות הקיימת במעגל הרצח שאי אפשר לצאת ממנו.

  אהבתי

 14. בעצם זה לא פוסט אלא תגובה שבזמנו כתבתי בניק ישן לביקורת על הסרט מיסטיק ריוור באתר עין הדג. אני מעתיק את הביקורת:
  "אף הוא (הלל) ראה גלגלת אחת שצפה על פני המים אמר לה על דאטפת (על שהטבעת אנשים אחרים במים) אטפוך (הטיבעו אותך) וסוף מטיפיך יטופון (וסוף מטביעיך לטבוע בעצמם)"
  אבות ב' ו'

  משנה זו, לדעתי, היא העומדת (ואפילו אם קלינט אסיטווד לא יודע עליה) בבסיס הסרט.

  הרי אם רובינס לא היה רוצח את הפדופיל הוא לא היה נרצח בעצמו, שהרי הוא לא היה חוזר הביתה עם דם ויוצר חשדות אצל אשתו. וכאשר הוא נרצח, חשבתי לעצמי, שבצורה מסוימת זה מגיע לו לאחר רצח הפדופיל. מגיע לו למות על לקיחת החוק לידים והריגת אדם למרות שלא הייתה לו שום רשות והתר לכך.
  אך אלמלא זה שהפדופילים חטפו את רובינס כאשר הוא היה קטן הוא לא היה הורג את הפדופיל כשהוא התבגר.

  וגם אלמלא זה, שפן הרג את האבא של הילדים 20 שנה לפני כן, יכול להיות שהאקדח לא היה מגיע אליהם, והם לא היו הורגים את הבת שלו.

  וכן הלאה

  היחיד שבעצם יצא מהמערבולת הזו הוא בייקון, שלא פועל כתגובה סתמית, שפועל ע"פ החוק וע"פ כוח שניתן לו כסוכן מטעם החברה לאכיפת אותו החוק. אפילו בסוף כאשר ברור לו, שפן הרג את רובינס, הוא מבין שאין לו שום ראיות ולכן הוא פשוט עוזב אותו- "לא עליך המלאכה לגמור ואין אתה רשאי להפטר ממנה".

  ומה בקשר לפן האם הוא בעצם מלך, שלכל השאר פשוט לא היה מזל להיות כמוהו?
  נראה לי שלא. קודם כל הוא איבד את הבת שלו. ולמרות סוף הסרט, שמנסה לצייר ציור פשיסטי, יכול להיות כי הוא מנסה לרמוז לסיפור של מקבת'. ומבירור שבררתי עם אחי סופו של מקבת' גם כן היה די עקוב מדם. ודי הגיוני שסופו של פן כסופו של מקבת' הולך להיות עקוב מדם…

  https://www.fisheye.co.il/mystic_river/

  אהבתי

 15. ענק אתה טועה ומטעה. " זה לא אומר שבית המשפט יכול לומר לממשלה מה לעשות" בית המשפט בהחלט אומר לממשלה מה לעשות במקרים מסויימים, ולא רק על ידי פסילת חוקים. בית המשפט פועל לפי החוק וגם הממשלה לא מעל החוק.

  נכון שיש דרכים שונות לקיים הפרדת רשויות, אחת מהן הדרך שאתה הצגת. אולם במדינות המתוקנות בית המשפט בהחלט פוסל חוקים ולפעמים גם נותן הוראת "עשה". ציטוט של עצמי מהתגובה שלי למעלה:

  אגב בהרבה מדינות בית המשפט פוסל חוקים. אפשר לראות למשל כאן https://www.idi.org.il/articles/23326 כך שלטעון ש"בית המשפט לא אמור לפסול חוקים" זה לא מדויק. זה פשוט ענין של השקפה, ומדינות מתוקנות מאפשרות ואפילו תומכות בכך. בית המשפט משמש כאן כעוד מנגנון איזון ובלימה של הרשות המבצעת.

  אהבתי

 16. י.ד. הדחת שופטים זו אכן סוגיה מעניינת. ראשית לפי הרפורמה שאני הצעתי, יש פסקת התגברות כללית עם 80 אצבעות בכנסת, כך שלבג"ץ *אין* כח בלתי מוגבל. אבל מעבר לכך אני מסכים שצריך להיות מנגנון להדיח שופט אם מוכח שהוא לא כשיר להיות שופט, בדיוק כמו שצריך מנגנון להדחת ראש ממשלה, שר או כל איש ציבור אחר. אבל את המנגנון הזה אי אפשר לתת בידי פוליטיקאים מסיבות ברורות.

  גם הסיכוי שיהיה צורך להשתמש במנגנון כזה על שופט הוא כנראה קטן בסדרי גודל מאשר על פוליטיקאי. תגיד מה שתגיד עדיין שופטים ישרים בסדרי גודל בהשוואה לפוליטיקאים, זו בכלל לא תחרות. אבל כאמור שאלה מעניינת.

  אהבתי

 17. אגב גרעין

  https://www.ynet.co.il/news/article/rkhtnrexn

  תעלומה גרעינית באפריקה: 2.5 טונות אורניום נעלמו בלוב
  פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית גילו כי 10 מכלים עם אורניום טבעי אינם נמצאים באתר שבו אוחסנו, ולא ברור בידי מי הם. החומר יכול לשמש לייצור פצצת אטום. בתאילנד: חיפושים אחר גליל רדיואקטיבי שנעלם ממזרח לבנגקוק

  אבל כמובן שמהפכה משטרית שקורעת את העם זה יותר דחוף. סדרי עדיפויות.

  אהבתי

 18. אמחייה
  כל ההפגנות שאנחנו רואים הם תולדה – וואריאציה של רק לא ביבי. לו היה יאיר לפיד או אחד ממנהיגי האופוזיציה מציע את הרפורמה בית המשפט היה מתנגד אך העם היה מאחורי הממשלה מכיון שרובם מתעב את מערכת המשפט. אבל לאחר שהצליחו לגרום לשנאה עיוורת נגד ביבי, הרפורמה מוצגת כנסיון שלו להציג את עצמו ולהיות רודן. הכל הוא פיתוח של הרל"ב.
  התנהגות ציבור השמאל היא כמו של מהמר כפיתי שבכל פעם בא עם שיטה חדשה לנצח את הקאזינו ואיננו מבין שהכל אותו הדבר. הכל מבוסס על ליבוי השנאה.

  Liked by 1 person

 19. אמחייה, אתה נמצא קצת במצב של אידאה פיקס, כמו כלל ציבור השמאל.

  אתה לא יכול לומר הממשלה מעל החוק כשהם קובעים את החוק. בית המשפט יכול לפרש חוקה אם החוק החדש סותר אותה, הוא יכול ליעץ, הוא לא יכול לייצר. זוהי ההפרדה השיפוטית. הממשלה היא הפוסק האחרון. אין דבר כזה בלמים ואיזונים. מי ישמור על השומרים? בית המשפט יסביר את דבריו והממשלה תקבל מרצונה ומתוך הבנה. בכל המדינות המערביות בהן יש פסגת התגברות לא משתמשים בה מכיון שמקבלים את יעוץ הממשלה, אם הוא איננו פוליטי, אצלנו הוא פוליטי.

  תקשיב לסרטונים אלו למטה המצורפים, אינני כול להעלות אצל תמריץ כי הוא מצנזר בתרוצים שונים ממש כמו בג"ץ וגם אין טעם, בניגוד למה שאמר לו שם יאיר שהוא התהפך והפסיק להקשיב לשכל הישר, הוא תמיד היה כזה לא מציאותי. זה מאד בסדר שאנחנו לא מסכימים אחד עם השני, היה חסר טעם אם כולנו היה מסכימים כי לא היה סיעור מוחות, אבל לחזור בעיגול לנקודת ההתחלה כל פעם מיותר. אנחנו לא פה כדי לנצח אחד את השני אלא כדי להשכיל.

  Liked by 1 person

 20. ענק, אמרת

  > אמחייה, אתה נמצא קצת במצב של אידאה פיקס, כמו כלל ציבור השמאל.

  אני יכול להגיד בדיוק את אותו הדבר עליך, וכנראה שאני קרוב יותר לאמת.

  > אתה לא יכול לומר הממשלה מעל החוק כשהם קובעים את החוק.

  לא הממשלה קובעת את החוק אלא הכנסת. בישראל לנציגי קואליציה יש רוב בכנסת, לטוב ולרע, לכן קל להבין מאין הבלבול.

  > בית המשפט יכול לפרש חוקה אם החוק החדש סותר אותה, הוא יכול ליעץ, הוא לא יכול לייצר. זוהי ההפרדה השיפוטית.

  כאשר יש חוקה אכן בית המשפט יכול לפסול חוקים לפי החוקה. בישראל בית המשפט בהחלט יכול לפסול חוקים מאז חוק יסוד כבוד האדם וחירותו – וזה כוח שניתן לו על ידי הכנסת, בחוק שקודם בזמנו על ידי מפלגת הליכוד, מכל המפלגות.

  בית המשפט יכול וחייב גם לייצר על ידי תקדימים.

  > הממשלה היא הפוסק האחרון.

  לא נכון. נכון להיום בית המשפט העליון – ולפעמים בשבתו כבג"ץ – הוא הפוסק העליון. על כך הרפורמה, ומכאן המשבר החוקתי.

  > אין דבר כזה בלמים ואיזונים.

  בהחלט יש

  > מי ישמור על השומרים?

  שאלה מצויינת. אם השאלה היא מי ישמור עלינו מפני חברי כנסת ושרים מושחתים, התשובה היא מערכת המשפט. אם השאלה היא מי ישמור עלינו מעריצות של בג"ץ, התשובה היא פסקת התגברות ברוב של 80 אצבעות, ומנגנון כלשהו שצריך להגדיר להדחת שופטים – שלא יערב פוליטיקאים בשום צורה.

  > בית המשפט יסביר את דבריו והממשלה תקבל מרצונה ומתוך הבנה.

  לא. בכל המדינות המתוקנות בית המשפט הוא הפוסק האחרון, ויכול לבטל חוקים אם הם סותרים את החוקה.

  > בכל המדינות המערביות בהן יש פסגת התגברות לא משתמשים בה מכיון שמקבלים את יעוץ הממשלה, אם הוא איננו פוליטי, אצלנו הוא פוליטי.

  במחילה, היעוץ אינו פוליטי. תומכי הרפורמה מנסים לצייר אותו כאילו הוא פוליטי.

  ענק איני יודע מה הם מקורות הידע שלך אבל הם בבירור שגויים. זה יכול להסביר הרבה דברים אם שאר תומכי הרפורמה ניזונים מאותם מקורות.

  אהבתי

 21. אמחייה, אנחנו רואים אותם דברים בצורה שונה עד כדי כך שאני שואל את עצמי איך אפשר למצוא גשר להדברות. אנחנו די מייצגים פה את המצב בעם. בעצם, המצב שלנו טוב מהרבה מהמצב שיוצר קיטוב בעם מכיוון ששנינו מנסים ללמוד את הנושא לפני שאנחנו מביעים דעה. כלל האוכלוסיה לא מנסה. כשאני מדבר בהפגנות עם אנשים הם כלל לא מכירים את הצעות הרפורמה. הם מקשיבים לקריינים שמתווכחים ומלבים את הרוחות, בחצי אוזן.

  הבה ננסה לעשות מאמץ ולראות את הדברים מנקודת מבטו של הצד השני, וזה לא קל.
  הצלחתי להגיע לנקודה בה אני מבין שפשוט חוסר האמון המוחלט מביבי גורם לאנשים להרגיש שהם נותנים כוח של דיקטטור בידי אדם שהם לא נותנים בו אמון. מה אני היתי מרגיש לו היית מציע לתת את הכוח הזה בידי אדם שאני חושב שהוא נוכל חסר מוסר? או טיפש? אני חושב שהייתי מגיב כמוך.
  עדיין, נסיון החיים שלי עם השופטים ועורכי דין הוא גרוע מאד.
  בני אדם הולכים למקצועות מסויימים בשל תכונות אופי הולמות, ושהאוירה של עבודה עם אנשים כאלו מחייבת אותם להתאים את עצמם באופיים ולהיות אחד מהכלל.
  אין לי אמון רב בעורכי דין, הם אנשים רודפי שררה, אינם ישרים, והם מפרשים את הכתוב בחוק כמו שמפרשים אלו שלומדים תנ"ך להתאים למטרה. הרבה מאד עורכי דין מגיעים לפוליטיקה. לא רק אצלנו גם במדינות אחרות וכך זה היה כנראה במדינות דמוקרטיות מאז ומעולם.
  הצעת הצבעה של 80 חברי כנסת. בימנו זה בלתי אפשרי. הקיטוב בין השמאל לימין, לא רק אצלנו, גם בארה"ב, וכנראה באירופה, הוא כה גדול שכל צד מסרב להצביע לצד השני גם אם ההצעה שלו מתאימה להם רק כדי להכשיל את הצד השני. ראית את זה בעת זמן הממשלה הקודמת. כל צד רוצה להזיק לצד השני יותר מאשר חשובה לו המדינה.
  אני עדיין לא מבין איך אתה מוכן לתת כוח בידי 15 אנשים אינטרסנטים שבוחרים אחד את השני ואין לך השפעה עליהם.
  אתה לא יכול לבקש מהציבור לבחור את השופטים, אין לו זמן או עיניין או יכולת והוא מושפע מתעמולה. ראיתי את זה בארצות הברית.
  הייעוץ שנותנים השופטים הוא פוליטי, הם שמאלניים בדעותיהם. זה כאילו לבחור שופט שיש לו דעה כמו שלך או כמו שלי, האם זה לא ישפיע על הפסיקות שלנו? כל אחד מאתנו רואה את הדברים בצורה שונה לחלוטין.
  ושוב, מה שיש לך פה הכל נעשה משנאת ביבי ולא מאהבת המדינה. זו שטיפת מוח של חלק גדול מהאוכלוסיה.

  אהבתי

 22. היו בחירות, צד אחד זכה בהן והרכיב ממשלה, עליך לתת להם לנהל את המדינה, זו דמוקרטיה. ואל תספר לי שבעצם תוצאות הבחירות לא מייצגות את רצון העם. בית המשפט מונע מהממשלה הנבחרת לפעול בשל עמדתו הפוליטית השונה. אם בית המשפט היה מכבד את הממשלה ולא מתערב לא היה צורך להעביר רפורמה, זה הכל שאלה של רצון טוב, חוקים תמיד אפשר לעקוף, ביחוד לאנשים שזה המקצוע שלהם. כשאתה מתחיל לספר שבעצם צריך לספור את המפלגות שלא נכנסו אחרת זה לא היה רוב ועוד סיפורים אחרים אתה עושה בדיוק את מה שהשופטים עושים, מעוותים ומתאימים את המציאות לדעתם האישית בתרוצים.

  אהבתי

 23. אמחייה שמת לב לתגובה של ג'וש ? הוא אומר לתמריץ שהוא בז לו. בוז זו שאט נפש, חוסר הערכה וביטול מוחלט.
  כשדובר בפוליטיקה אמריקאית שלא נוגעת לנו עוד אפשר היה להתיחס לדברי תמריץ כקוריוז אבל בסובלנות, למרות שהוא הציג לכל אורך הדרך דעות שמעידות על חוסר יציבות נפשית.
  תשתדל שלא תגיע גם אתה לעמדה כזו שהסובבים אותך מאבדים הערכה כלפיך בשל חוסר סובלנות. חלק גדול מהמוחים נגד הרפורמה מתנהגים האקסטזה כאילו זה פולחן דתי.

  אהבתי

 24. ענק אמרת

  > חוסר האמון המוחלט מביבי

  זו אחת מאי-ההבנות בין התומכים והמתנגדים. לא מדובר בנתניהו. מדובר בענין עקרוני של איך תיראה הדמוקרטיה. תומכי הרפורמה רוצים לתת כוח מוחלט לממשלה. המתנגדים מסרבים. אני אישית לא חושב בכלל על נתניהו מעבר להיותו דוגמה לבעייתיות של כוח מוחלט אצל אדם שהתמריצים שלו מעוותים. אני חושב על כל ממשלה בעתיד כולל ממשלת שמאל. היית רוצה לתת ליאיר לפיד כח מוחלט? סיוט.

  > ראית את זה בעת זמן הממשלה הקודמת

  ראיתי איך תומכי הרפורמה, כשהיו באופוזיציה, הצביעו נגד הארכת התקנות ביהודה ושומרון. ראיתי איך *בממשלה הנוכחית* כאשר תומכי הרפורמה בקואליציה, האופוזיציה הצביעה *בעד* הארכת התקנות. אין כאן סימטריה.

  > הצעת הצבעה של 80 חברי כנסת. בימנו זה בלתי אפשרי

  כאמור ראה את התשובה הקודמת. האופוזיציה הצביעה בעד הארכת התקנות למרות הזובור מהקואליציה כאשר זו הייתה האופוזיציה. זה בדיוק הרעיון של 80 אצבעות, נושאים שיש להם הסכמה רחבה יקבלו את ההגנה מבית המשפט העליון / בג"ץ. נושאים אחרים יהיו בהתאם לחוקי היסוד דהיינו לכל ממשלה יש גבולות גזרה.

  > הייעוץ שנותנים השופטים הוא פוליטי, הם שמאלניים בדעותיהם

  זה פשוט לא נכון. מאז רפורמת גדעון סער – איילת שקד הם בערך 50-50 ובקרוב השמרנים יהיו רוב.

  > אני עדיין לא מבין איך אתה מוכן לתת כוח בידי 15 אנשים אינטרסנטים

  חוסר האמון שלי בפוליטיקאים – מכל הקשת הפוליטית – גדול בסדרי גודל מחוסר האמון שלי בשופטים. מבחינתי פוליטיקאי הוא אינטרסנט מושחת עד שיוכח אחרת. מהצד השני גם אותי מטריד הכוח המוחלט של השופטים והצורה שהם מממשים אותו בפסקי דין מסויימים. לכן גם אני רוצה להגביל את בג"ץ ואכן הצעתי מנגנונים כאלה בדיוק בתגובה שלי אצל תמריץ שהיא נושא הפוסט הזה של י.ד.

  > היו בחירות, צד אחד זכה בהן והרכיב ממשלה, עליך לתת להם לנהל את המדינה

  לנהל את המדינה, בהחלט. גם לקבוע מדיניות. אבל הנה העניין: אי ההסכמה נובע מכך שתומכי הרפורמה חושבים שלמי שזכה בבחירות – ולו על חודו של קול – מותר לעשות *הכל*. מתנגדי הרפורמה טוענים שגם למי שזכה בבחירות יש הגבלות. לא כל דבר הוא יכול להעביר, בפרט לא רפורמה משטרית. זה שורש אי ההסכמה. השאלה היא האם אנחנו רוצים דיקטטורה של הרוב (הקטן). אני לא רוצה. את ההגבלות על ממשלה – כל ממשלה – צריך לדעתי לקבע בחוקי יסוד, שרק רוב גדול, נניח 80 אצבעות, יוכל לשנות. אלה יהוו מעין חוקה בהינתן שבישראל כיום בלתי אפשרי לכתוב חוקה.

  > אמחייה שמת לב לתגובה של ג'וש … כאילו זה פולחן דתי

  כל זה נכון אפילו ביתר שאת לתומכי הרפורמה. בשני הצדדים יש מאמינים גמורים שמתנהגים כמו דתיים פנאטיים. אני למשל הצעתי הצעה שמגבילה את שני הצדדים, גם את בג"ץ וגם את הממשלה. ג'וש יכול להמשיך לבוז לי ולתמריץ – שמחזיק בדיעה דומה לשלי – עד מחר. הדיעה שלו אומרת עליו הרבה יותר מאשר עליי. לגבי חוסר היציבות הנפשית של תמריץ, הוא פשוט בהלם כי הוא מבין היטב מה משמעות הרפורמה. לדעתי הוא כבר יצא מההלם אולם משמעות הרפורמה היא נזק בלתי נתפש לישראל, ולא משנה איזה צד "ינצח". אני לא בטוח שתומכי הרפורמה מבינים את זה.

  ענק כאשר 50% לא מסכימים לרפורמה, יש כאן בעיה. אתה לא יכול לכפות על חצי מהעם משהו שלא מקובל עליו. זה לא יעבוד בשום צורה שלא תפגע בישראל בצורה אנושה.

  אהבתי

 25. א-מחיה,
  מצד אחד על הממשלה יש לנו ביקורת ציבורית מתמדת. חברי כנסת מהקואליציה יכולים להפיל ממשלה והם הפילו ממשלות בעבר. יש בחירות קבועות ועוד. איזו בקרה ציבורית יש על שופטי בית המשפט העליון? עזוב רגע לשיטתנו. לשיטתך לא מפריע לך שאין שום מנגנון ביקורת ציבורי של העם על השופטים?
  אני מבין שיש לך חוסר אמון כלפי פוליטיקאים אך כציבור יש לנו כוח עליהם. על השופטים אין לנו שום כוח בין אם יש לנו אמון בהם ובין אם אין.

  אהבתי

 26. י.ד. לכן בהצעה שלי – זו שהגבת עליה בעצם הפוסט הזה – יש פסקת התגברות, ויש שיטה מעט שונה לבחירת שופטים.

  לגבי חברי כנסת מהקואליציה שיכולים להפיל ממשלה, הדמוגרפיה היא לטובת מגזרים מסויימים בעם. גם אם הממשלה תיפול תקום ממשלה אחרת עם קווי יסוד דומים. לכן זה לא מפתיע שהמגזרים שהדמוגרפיה לטובתם תומכים ברפורמה ואלו שהדמוגרפיה לרעתם מתנגדים.

  מעבר לזה כבר אמרתי בעבר, אם הרפורמה תעבור הביקורית הציבורית תיפגע משמעותית מאחר והדבר הראשון שיעשו – וכבר מנסים לעשות – הוא לפגוע בעצמאות התקשורת.

  אהבתי

 27. האם אתה חושב ששרה נתניהו ויאיר נתניהו מנהלים את המדינה כפי שתמריץ חושב? וזו רק אחת מהפנינים שלו.

  אתה שואל "היית רוצה לתת ליאיר לפיד כח מוחלט? סיוט." זאת אומרת שאתה מטיל ספק בעם, ובחוכמת ההמונים ובכנסת שינטרלו אותו. אותו העם שיוצא כעת נגד הרפורמה? פה הוא נוהג בחוכמה? אתה מטיל ספק בשכל של עם הכבשים ובצדק, ראינו מה קרה בחודשים שבהם היה לפיד בשילטון והעביר בצורה דיקטטורית את ההסכם עם לבנון. אתה חושב שצריך לשים בלמים לעם לא חחכם מספיק שמסוגל לתת ללפיד שילטון וכנראה שקל להוביל אותו באף. מסכים אתך פה ב100%, הצרה היא שאנחנו בדמוקרטיה וככה דמוקרטיה עובדת בכל מקום. אתה רוצה להמציא שיטה חדשה? והדמוקרטיה אצלנו היא לא שני גושים הומוגנים היא תערובת שמתפשרים אחד עם השני וגם זה יוצר פשרות מגבילות. חלק גדול מאלו שצועקים דיקטטורה טענו קודם לכן שהם בעד החלשת כוחו של בגץ אבל לא באותה המידה. הם כבר לא טוענים את זה כי הם פוחדים לחטוף מכות. הלכת להפגנות? ראית איך הן מנוהלות? הן לא ספונטניות, יש מליונים ועשרות מליונים של שקלים, ואנשי מקצוע שנשכרו לנהל הפיכה מישטרית. הצעדים נועדו ללבות את הקהל, הוא מתנהג בהסטריה כאילו בטקס דתי. אהוד ברק הנרקיסיסט (בין השאר) כנראה עומד ומארגן את הסדקות הבית השלישי. שים לב מה שקורה: שר המשיטרה איננו יכול לפטר או אפילו להתקשר לאנשים עליהם הוא ממונה, המפכ"ל מתעלם ממנו ומודיע שהוא יפעל על פי דין משמע יחליט מה זה דין ולא הממונה עליו. גם הרמטכ"ל מתחיל לרמוז שהוא לא יציית לממשלה, הצבא יחליט וימשול על דעת עצמו, יסרב לקבל פקודות מהממשלה. הפכנו לרפובליקת בננות.
  זה גם לא נכון ש50% לא מסכימים לרפורמה, אתה מבצע בחירות והחלטות משילות על פי כוח ההפגנות? אתה רוצה שהימין יוצא להפגנות כדי שנראה מי גדול יותר ויתחילו התנגשויות אלימות? החלטות נקבעות בבחירות, לא מוצא חן בעיניך תחליף כשתהיה בשילטון. לפיד ממילא יכול לעשות מה שהוא רוצה מכיון שבית המשפט שמאלני, בניגוד לדעתך.
  הרפורמה איננה דיקטטורה, היא מצמצמת את כוח בית המשפט ומחזירה אותו לגודלו הטבעי. אותם הצעות שלוין מציע הציעו לפיד, ואבא שלו וסהר ועוד ועוד. ההצעות שלך לרפורמה אינן הגיוניות ואינן מציאותיות.
  אי אפשר להגיע להחלטות של 80 אלא במקרים נדירים ביותר זו הסיבה שגם בבית המשפט ובכל דמוקרטיה מחליטים על רוב. בסנט בקונגרס. חברי כנסת יכולים לנדוד מצד לצד.
  אתה שומע את התלונות ש"עדי מדינה" ואחרים שהתיחסו אליהם במשטרה ובפרקליטות בניגוד לחוק כפושעים. חיפוש פולשני בישבן של פקידי ממשל בכירים שנחשדו במה? שביצעו לכאורה הוראות של נתניהו?
  נתניהו הצליח למרות כל ההונאות שהפרקליטות והשמאל מנהלים נגדו להקים ממשלה ימנית, ואם הוא יעביר את הרפורמה הוא יצליח לאפשר לימנים קיצוניים להשיג משילות בנגב ובגליל. וזה ידרוש אמצעים שבג"ץ לא יאפשר אותם. כשאתה פועיל נגד טרוריסטים פלסטינים אתה צריך לעגל פינות ולא תמיד לנהוג על פי הצדק שלהם אלא על פי הצדק שלנו. ואם אתה רוצה לקרוא לזה דיקטטויות אז זה מה שצריך אצלנו כיום, תשנה את זה בעתיד כי ממשלה שמאלנית או שמאל מרכז בוודאי שלא תעשה זאת. ואל תתחיל לצעוק כהרגלך חן אל עמר, אתה נמצא פה לנצח בויכוח או ללבן את הנושא? אולי ביבי לא הצליח לבצע צעדים כי הוא חשש מהכרזות העולם אבל כיום יש לו ממשלה ימנית קיצונית שלוחצת אותו ועוד מעט יהיה נשיא רפובליקני בשילטון ועד אז עדיף שנצליח להפטר מכל אלו בבגץ שתוקעים מקלות בגלגלים.
  כמעט ואין אפשרות להגיע להסכמה של 80, אצלנו בשל ריבוי המפלגות אלו הכל הסכמים של לחצים וסחיטות לא של אידיאולוגיה, ובוודאי בנושאים שקשורים בצעדים שקשורים לדתיים ובוודאי בוודאי בצעדים נגד הפלסטינים יפי הנפש לא יאפשרו לך. במדינה כמו שלנו הממשלה צריכה כוח אבסולוטי.
  ושוב, בית המשפט איננו ימני, הבחירות של אילת שקד נעשו מתוך מבחר שאושר על ידי השופטים, זה כמו חברת פורד שאמרה אתה יכול לבחור איזה צבע שאתה רוצה למכונית בתנאי שהוא יהיה שחור או לבן, זו גם ההצעה של לוין, הוא יציע לחיות לבחור 3 מתוך 6 שהוא יבחר, אז מה אתה חושב שהוא יציע 3 שמאלנים ו3 ימנים?
  גם אם השופטים יהיו ימנים הם לא יהיו יסמנים, הם לא יאפשרו לממשלה לרצוח את הג'ינג'ים אבל הם יאפשרו לממשלה לבצע פעולות נגד עזה בלי להתווכח אם זה צעד פוליטי, ולירות בבדויים שגונבים ציוד צבאי בשטח אש, ולהרוס את חווארה עד היסוד בתור הרתעה. אתה רוצה לדון בהגבלות שהצעת לגבי השופטים אשמח לדון בהם פה ואולי גם נוכל לשמוע את קמיליה ואחרים בשטח נטרלי בלי הצנזורה של ה"שותף" שלך לדעות.

  נ.ב.
  15 השופטים הם נעלם עבורך, אתה נותן בהם אמון כמו באיזה שליח אלוהי בלי לדעת מי הם. אתה מכיר את האתר של עדנה קרנבל? היא מעבירה ביקורת על השופטים מאתר בחו"ל , כשהיא (3 עתונאים) ניסו לעשות זאת בארץ אסרו אותם על העלבת עובד ציבור והושיבו אחת מהן שנתיים וחצי במאסר ללא משפט. על פוליטיקאים אתה שומע אבל את מעשי הנבלות של השומרים אתה לא שומע ולא מכיר אותם.

  Liked by 1 person

 28. אבל גם בשיטה שאתה מציע לשופטי בית המשפט העליון יש וטו על מינויים וכל שכן על הדחות. אז נחמד שאתה מציע התגברות אבל איך אתה מציע שהעם (לא הממשלה) ידיחו נשיא בית משפט עליון שמועל בתפקידו?

  אהבתי

 29. י.ד. אני מודה שהתרחיש בו נשיא בית המשפט העליון ימעל בתפקידו הוא פחות סביר בעיני בסדרי גודל מאשר התרחיש שראש ממשלה ימעל בתפקידו, משהו שלדעתי קורה עכשיו ברמה כזו או אחרת.

  עם זאת ההצעה שלי (המקורית) הייתה רק קווים כללים, לא הצעה שלמה בשום צורה. אפשר להוסיף מנגנון להדחת שופטים – לא רק נשיא בית המשפט העליון, אלא כל שופט. לדעתי אסור לתת לפוליטיקאים שום כוח במנגנון כזה, מסיבות ברורות, אבל אני לא נגד ואפילו בעד שיהיה כזה מנגנון. לא הקדשתי מחשבה איך הוא אמור בדיוק להיות בנוי אולם לא נראה לי שזו צריכה להיות בעייה.

  אגב אפשר גם להגביל קדנציות של שופטים. לדעתי זו אפילו חובה ככל ומדובר בשופטי בית המשפט העליון. הגבלת כהונה ללא יותר מנניח 8 שנים – במקביל להגבלת כהונה דומה לראש ממשלה – זה רעיון לא רע. ולא הייתי מאפשר לשופט בית משפט עליון שסיים את תפקידו לחזור לתפקיד דומה, ובאופן דומה גם לא הייתי מאפשר לראש ממשלה לשוב להיות ראש ממשלה לאחר שסיים 8 שנים סה"כ כולל בקדנציות נפרדות.

  אהבתי

 30. א-מחיה, אם אנחנו נותנים לפוליטיקאים ברוב רגיל לפתוח מלחמות, לחתום הסכמי שלום, כולל מסירת שטחים (גם בלי הסכמי שלום), להטיל עלינו מיסים, לבזבז את כספי המיסים שלנו ועוד אני חושב שאפשר לתת להם את הכוח כנציגי הציבור גם להחליט על הדחת שופטים. לא ברוב רגיל. רוב מיוחס של 90 או 100 חברי כנסת במקרה של שופטי בית המשפט העליון אבל זה אפשרי.

  אהבתי

 31. בינתיים בן גביר רק יוצא כרוב מול מערכת המשפט. היה צריך להיות לו שכל לשתוק עד שהמערכות משתנות. בינתיים בג"ץ לקח מידיו את התפקיד. הוא יכול לשמש עציץ במשרד. בדרך הזו עוד מעט כל הממשלה שלנו תהפוך לעציצים במשרד.

  אהבתי

 32. כשבן גביר יוצר כרוב נגד מערכת המשפט הוא מביא את זה לקידמת הבמה, הוא יכול להצביע ולצעוק : אתם רואים זה מה שהולך לקרות. עדיף כך. נתחיל לראות איך הם משתלטים.
  הצרה כמובן שרק אלו שכבר משוכנעים ישתכנעו

  אהבתי

 33. אני לא מסכים. בן גביר בכסילות שלו נותן לבג"ץ את שדה המגרשים לבחון את ריקון הסמכויות של הממשלה באופן סופי. זאת בדיוק בזמן שבג"ץ צריך לפעול בערפל למול הממשלה. כבר עכשיו המפכ"ל נטש את השר הממונה עליו לטובת היועמ"ש ומספיק שזה יקרה עם עוד כמה בעלי סמכות כמו הרמטכ"ל וראש השב"כ והממשלה תהפוך לממשלת עציצים שבדחיפה ניתן להפיל אותה. בן גביר מתגלה כחוליה החלשה של הממשלה. מאכזב מאד ומסוכן מאד.

  אהבתי

 34. השופט עמית: לבן גביר אסור לתת הנחיות מבצעיות למשטרה, לרבות ״להזכיר״ מה המדיניות במהלך אירוע מבצעי נקודתי בדגש על הפגנות.

  Liked by 1 person

 35. אני חושב שקודם שנגיע למצב בו מעבירים פסקת התגברות ובית המשפט פוסל אותה, אנחנו צריכים להגיע למצב ברור בו עוד כמה בעלי תפקידים לא מצייתים. אולי אז ההמונים יבינו לאיזו קטסטרופה הם מובילים. לשר המשטרה יש זכות לפטר את מי שהוא רוצה על פי חוק. באיזה שלב הנבחרים לא יצייתו לפסק הדין של היועצת המשפטית ולנתניהו. צריך שיתחילו קרבות לפני שתהיה מלחמה כוללת.

  אהבתי

 36. מה שאתה מציע י.ד. שהממשלה לא תבצע שום החלטות ולא תתן שום הוראות על מנת שבית המשפט לא יראה את כוחו. זה הרי ביטול הבחירות.

  אהבתי

 37. מה שאני מציע להיכנס לעימות מעמדת כוח אחרי שהשינוים החשובים כבר התרחשו. זה המהלך של לוין ורוטמן. קודם לשנות את החוקים שישנו את מעמדו של בית המשפט העליון ואחר כך לפתוח בעימותים מקומיים.
  בן גביר לעומת זאת משחק לידיו של בית המשפט העליון במהלכים האנטי דמוקרטיים שלו במקום לחכות להשלמת המהלך של לוין ורוטמן וכך נותן לבית המשפט העליון כלים לסכל את השינוי היותר חשוב של לוין ורוטמן.

  אהבתי

 38. י.ד. אמרת "אם אנחנו נותנים לפוליטיקאים ברוב רגיל … להחליט על הדחת שופטים." אולי ברוב מיוחס גדול מאוד כפי שהצעת זו אפשרות סבירה. אבל כעיקרון יש טעם לפגם (לדעתי כמובן) בכך שפוליטיקאים ידיחו שופטים, והייתי מעדיף מנגנון שלא מערב פוליטיקאים. מעבר לזה הטענה שאם אנחנו נותנים לפוליטיקאים כוח מסוים אז אנחנו צריכים לתת לפוליטיקאים כוח אחר היא מהות הויכוח על הרפורמה הזו. אני טוען שהטענה הזו שגוייה מיסודה. אני מוכן לתת לפוליטיקאים כוח לפתוח במלחמה אבל לא מוכן לתת להם את הכוח למנות שופטים באופן בלעדי, או לפגוע בזכויות האזרח שלי באופן כללי, למשל.

  אהבתי

 39. ומה יהיה כאשר בית המשפט יכריז שהוא איננו מאשר את השינויים באופן גורף? שהוא איננו מאשר את פטורי היועץ המשפטי? הממשלה תתחיל לבצע פעולות ותתעלם מהיועצת המשפטית? ישלח את משמר הכנסת להשליך אותה ממשרדה? האם עמחיה חשב על כך שהצבא עלול לקבל פקודה להפרס ברחובות ולאסור את שופטי בית המשפט העליון?

  אהבתי

 40. לגבי "מי שולט במדינה", כרגע בערך חצי מהעם לא מקבל עליו את מרות הממשלה. אותו חצי חושב שהפקודות של בן גביר לא חוקיות.

  זהו בדיוק המשבר החוקתי. חצי מהעם מקשיב לממשלה וחצי מהעם מקשיב לבג"ץ.

  תומכי הרפורמה מסרבים להבין שאי אפשר לקיים משילות כאשר חצי מהעם הפסיק להכיר בממשלה. בעבר החצי שהפסיד בבחירות היה מכיר בכך, אבל לאור הרפורמה המשטרית הממשלה פשוט איבדה את הלגיטימציה שלה בעיני חצי מהעם ואין שום דרך לנהל כך מדינה. נכון לעכשיו לממשלה יש 2 אפשרויות, או לבטל לחלוטין את הרפורמה או להכנס למשבר חוקתי שיהרוס את ישראל.

  אהבתי

 41. סוס אחד נכנס לבר, נראה לי שהבנת לאן אנחנו הולכים. אין שום תרחיש שזה מסתיים בלי נזק דראסטי לישראל. החצי שלא מקבל את הרפורמה לא ישנה את דעתו, ולגבי משטר דקטטורי על מלא – שיהיה לך בהצלחה.

  אהבתי

 42. סוס אחד נכנס לבר נראה שהתגובה שלי נבלעה אז אכתוב אותה שוב.

  נראה לי שהבנת לאן אנחנו הולכים.

  אי אפשר לכפות על חצי מהעם לקבל מהפכה בניגוד לרצונו וגם אם היא תעבור הוא ימשיך להתנגד. אם אתה חושב שמשטר דיקטטורי על מלא יעבוד כאן, שיהיה לך בהצלחה.

  אהבתי

 43. ענק אני מסכים איתך בחלק מהדברים אולם לא מסכים בדברים אחרים. בסופו של דבר שני הצדדים צודקים במובנים מסויימים. שתי הגישות לגיטימיות וזה ענין של דיעה יותר מאשר ענין של עובדה מי מהגישות "נכונה" יותר. לכן לדעתי המשך הויכוח לגבי "מי צודק" מיותר.

  אהבתי

 44. אמחייה, ממליץ למדי על חיים רמון.
  אבל בינתיים על פי סגל נראה שרוטמן התקפל

  עמית סגל, [19/3/2023 6:37 PM]
  הצעת רוטמן:

  3 שרים
  3 שופטים
  3 חברי כנסת מהקואליציה
  2 חברי אופוזיציה

  למינוי שופטים לעליון – בשני מינויים ראשונים רוב רגיל, מהמינוי השלישי והלאה הרוב חייב לכלול שופט ונציג אופוזיציה

  עמית סגל, [19/3/2023 6:39 PM]
  זה אומר שבכהונה הקרובה למשל ימונו שני שופטים שמרניים, ושניים בהסכמת השופטים והאופוזיציה, קרי שופטי מרכז.

  ובממשלת מרכז-שמאל שני שופטים אקטיביסטיים ושניים שופטי מרכז.

  עמית סגל, [19/3/2023 6:47 PM]
  ממש מדהים השרלטנות התקשורתית הביזארית של הקואליציה.

  מפרסמים את המתווה כלאחר יד בוועדת החוקה, בלי להסביר, בלי להדגיש את ההבדלים.

  הזייה.

  אהבתי

 45. ענק זה לא נראה לי כמו התקפלות, בהצעה הזו לקואליציה יש רוב – וזה כשמניחים את ההנחה הסמויה שהשופטים הם "סמאלנים". הם לא.

  אני הייתי רוצה מינימום פוליטיזציה בבחירת השופטים. עוד חזון למועד.

  אהבתי

 46. תנסה את פרופסור דניאל פרידמן והשופט פינשטיין. אולי זה ירכך את דעתך. א

  אהבתי

 47. ענק קראת בכלל את ההצעה שלי למינוי שופטים? כל הקשקשנים האלה מדברים על פוליטיקאים למול שופטים. זו נבלה וזו טריפה. בהצעה שלי לשום צד אין רוב, וודאי לא לקואליציה, יש גורם שלישי מאזן וכל שופט חייב להיבחר בהסכמה רחבה. כשנגיע לשם נדבר.

  אהבתי

 48. אני אנסה להסביר.

  כולנו יודעים מדוע מינוי שופטים בידי שופטים הוא בעייתי. יש שתי בעיות עיקריות. הראשונה היא נפוטיזם, דהיינו מינוי קרובים ומקורבים. השנייה היא הטייה פוליטית, דהיינו מינוי שופטים בעלי דיעה פוליטית דומה.

  חשוב לציין שכבר היום שופטים לא בוחרים שופטים, זה פשוט שקר. לפי השיטה הנוכחית, שנקבעה ע"י הרפורמה של גדעון סער ואיילת שקד, יש ועדה שחייבים להגיע בה להסכמה רחבה בין פוליטיקאים, שופטים ולשכת עורכי הדין. זו לא שיטה אידאלית אבל העובדה שיש היום כמעט רוב לשופטים שמרנים מעידה כאלף עדים על השקר המתמשך ש"שופטים בוחרים שופטים". הם כבר לא.

  כעת נבחן מינוי שופטים בידי פוליטיקאים. גם כאן יש מספר בעיות. הבעיה הראשונה היא פוליטיקאים נגועים בפלילים. נניח לרגע שיש ראש ממשלה תחת כתב אישום. רוב המגיבים כאן ביביסטים אז נניח שראש הממשלה המדובר הוא אהוד אולמרט או אהוד ברק, בחרו את האדם השנוא עליכם יותר. כעת נניח שראש הממשלה הזה יכול למנות את שופטי בית המשפט העליון. או את ראש התביעה הכללי / היועץ המשפטי לממשלה במישהו אוהד שיוכל למסמס או לבטל את התיקים. או לבצע שינויים בפרקליטות, מאותה הסיבה. או לבטל את החוקים שהוא מואשם שעבר עליהם. אבל נתמקד לרגע במינוי שופטים. האם סביר שנאשם ימנה את השופטים שלו? ומה לגבי פוליטיקאים שאינם ראשי ממשלה – כבר היו לנו לא מעט פוליטיקאים בכלא, מכל הקשת הפוליטית. אתם רוצים לתת לעבריינים להשפיע על מערכת המשפט?

  ונעבור לבעיה השנייה. הטענה היא שמינוי שופטים – לפחות בבית המשפט העליון – על ידי פוליטיקאים הוא הכרחי כי לשופטים יש הטיה פוליטית. הטענה הזו היא חצי נכונה. אכן לשופטים יש הטיה פוליטית, אבל מינויים בידי פוליטיקאים לא פותר את הבעיה. מדוע? ההנחה הסמויה היא שהפוליטיקאים בממשלה יהיו חצי מהזמן שמרנים וחצי מהזמן ליברלים, וכך בית המשפט העליון עם הזמן יהיה בערך מאוזן. אבל ההנחה הזו שגויה כי בישראל החלק השמרני הוא בעל יתרון דמוגרפי מכריע. עם כל יום שעובר ישראל הופכת לשמרנית יותר. מכאן שתמיד ייבחרו שופטים שמרנים.

  וזה שורש הקונפליקט בישראל היום. מי ששמרן תומך ברפורמה כי הוא יודע שהדמוגרפיה לצידו. מי שליברל (לא משנה אם ליברל ימני, שמאלי או מרכז) מתנגד לרפורמה כי הוא יודע שהדמוגרפיה נגדו. יש עוד סיבות להתנגדות לרפורמה במתכונתה הנוכחית – למשל היא הופכת את השחיתות והסיאוב לקלים משמעותית – אבל הבעייה העיקרית היא שהיא פוגעת אנושות במנגנונים דמוקרטיים כולל תקשורת חופשית ומחרבת את ההגנה על המיעוט, שהוא במקרה המתנגדים לרפורמה.

  שני הצדדים "צודקים" במובנים מסויימים. בסופו של דבר זה עניין של תמריצים.

  אהבתי

 49. אני אנסה לענות, בזבוז זמן מוחלט כמובן. שופטים בוחרים שופטים. יש להם כוח לבטל מינויים ולאפשר בחירה רק של מי שהם רוצים והממשלה צריכה להתישר אתם מחוסר ברירה. והכוח שלהם מתחזק. אין רוב לשומרים שמרנים, אל תתבונן על הרקע שלהם תתבונן על פסיקות שלהם. הבעיה הראשונה היא לא פוליטיקאים הנגועים בפלילים אלא השכל שלך שקיבל שטיפת מוח. למה אתה חושב ששופטים ועורכי דין לא נגועים בפלילים? פרט לזה שלשכת עורכי הדין מכבסת את הכביסה שלה בבית ושופטים מנקים אחד את השני. איזה נגועים בפלילים על ראשך? כתבי האישום נגד ביבי מצוצים מהאצבע כדי להפיל אותו וגם נגד דרעי ההאשמה היא אשמת מס קלושה ולא מוצדקת. שטפו לך את המוח ואתה סתם מדקלם מנטרות ומאמין להן. במסגרת המהפכה שכנעו אותכם שהממשלה וחברי הכנסת הם הפושעים הפלילים והמערכת המשפטית היא זכה וקדושה. תתעורר מהשטויות. וכשאתה אומר שאי אפשר שחלק מהזמן השופטים יהיו שמרנים וחצי ליברלים בשל הדמוגרפיה, אבל זוהי דמוקרטיה. כשהרוב קובע ולכן גם השופטים צריכים לייצג את רצון העם ולא את רצונם האישי. המדינה אלו האזרחים המרכיבים אותה ואם יהיה רוב של חרדים תימנים או שבדים הם יחליטו וזה מה שצריך ליצג אותם והשקפתם. אתה שואל אם אני רוצה לתת לעברינים לבחור את השופטים? אם הכנסת והעם היו חושבים שהם עברינים הם לא היו שם, הפיקס אידאה היא שלך,
  הכנסת והממשלה מורכבים אצלנו מהרבה מפלגות שמיצגות את העם, הם האיזונים והבלמים, לא 15 שופטים שמנותקים מהעם, זה מה שאתה רוצה. בית המשפט צריך לייצג את הממשלה, את הקואליציה, אחרת יהיו לך מעשי אונס שמבוצעים על ידי מסתננים שחורים מאריטראה שבית המשפט לא גרש מתוך טמטום שמאלני קיצוני, או חילי צהל שנהרגים כי אסור להם לירות מפחד שיועמדו לדין. חסר טעם. איפה אתה חי? אתה מסומם או שתוי או אידיוט?

  אהבתי

 50. נראה לי שהבנתי את הטירוף של תומכי הרפורמה בענין תפירת התיקים.

  תומכי הרפורמה כידוע חזקים בהשלכה (אמסלם וענין הרולקס והמרצדס וכו'). הם משוכנעים שתופרים להם תיקים פשוט כי זה בדיוק מה שהם יעשו ברגע שישלטו במערכת המשפט.

  זה בדיוק מה שאתה עושה, משליך. הפרקליטות בידי השמאל ברור שהם יתפרו תיקים לכל מי שהם רוצים וימסמסו תיקים לצד שלהם. תומכי רפורמה כידוע חזקים בהשלכה? איפה זה ידוע חוץ מאצלך? מזה אתה משליך שהם יתחילו לצוד ולתפור תיקים לכל הפרקליטים והחוקרים שהכריחו את העדים לשקר? שחדרו לטלפונים אחרי שסיפרו לבית המשפט שהם חשודים בפדופיליה? שעינו אנשים מכובדים על ידי טירטור בין בתי כלא חיטוט אחרי סמים בישבן שלהם וכליאה עם פשפשים? עמחייה אני לא יודע איפה אתה חי אבל המציאות ממך והלאה. היו בחירות והממשלה נבחרה ברוב משמעותי וזכותה לעשות מה שהיא רוצה. כל ההפגנות שאתה רואה הם אהוד ברק שעם הקשרים שלו הורס את המדינה מסיבות נרקיסיסטיות

  אהבתי

 51. ענק אמרת

  > כשהרוב קובע ולכן גם השופטים צריכים לייצג את רצון העם ולא את רצונם האישי
  > בית המשפט צריך לייצג את הממשלה

  יש שיטות משטר כאלה, למשל ברוסיה. זה אחד מהדברים שאנחנו לא מסכימים עליהם, לדעתי בית המשפט הוא לא זרוע של הממשלה. ברוסיה בית המשפט אוטומטית מרשיע אופוזיציונרים – בדיוק תפירת התיקים שאתה מדבר עליה.

  > אחרת יהיו לך מעשי אונס שמבוצעים על ידי מסתננים שחורים מאריטראה שבית המשפט לא גרש מתוך טמטום שמאלני קיצוני, או חילי צהל שנהרגים כי אסור להם לירות מפחד שיועמדו לדין

  כאן אני דווקא מסכים, ולכן אני רוצה להגביל את בג"ץ, כפי שהיית יודע אם היית עוקב אחרי התגובות שלי. אני רוצה להגביל גם את בג"ץ וגם את הממשלה, בדרכים שונות.

  > אם הכנסת והעם היו חושבים שהם עברינים הם לא היו שם

  אז עכשיו העם הוא השופט, שאמור להחליט אם מאן דהו הוא עבריין או לא. אני מקווה שאתה מבין את הבעייתיות בטענה הזו.

  > הפרקליטות בידי השמאל ברור שהם יתפרו תיקים לכל מי שהם רוצים…

  זה הזמן להזכיר שאהרון ברק אילץ את יצחק רבין להתפטר בזמנו – ואת לאה רבין לשלם קנס גדול מאוד – בגלל חשבון דולרים. זה היה בתקופה שמפא"י הייתה יותר חזקה מהליכוד היום. כדאי גם להזכיר שאהוד אולמרט נכנס לכלא למרות שהוא הציע את ההצעה הנדיבה ביותר אי פעם לפלסטינים. אבל כן, תפירת תיקים ע"י הפרקליטות, ווטאבר.

  > כל ההפגנות שאתה רואה הם אהוד ברק שעם הקשרים שלו הורס את המדינה מסיבות נרקיסיסטיות

  אהוד ברק, ונגיד בנק ישראל, והראל וויזל ושאר אנשי עסקים, ואפילו ראש המוסד לשעבר יוסי כהן – שהיה מקורב מאוד לנתניהו, כן? שלא לדבר על רוני אלשייך ושאר אנשי "שמאל". לכולם אין שום סיבה עניינית לשיטתך.

  ראה, יש הרבה בעיות במצב הקיים, לכן אני בעד *רפורמה* אני פשוט לא בעד *הרפורמה* המוצעת. והיית יודע את זה לו היית טורח לקרוא את התגובות שלי בעבר.

  אהבתי

 52. וכאשר בית המשפט יצפצף על הכנסת ועל החוקים שהיא מחוקקת אם בדרך של פרשנות
  תכליתית ואם בדרך של ביטול חוקים והעמדתו מעל הכנסת מי יעמיד את בית המשפט
  במקומו?

  אהבתי

 53. קראתי את הכתבה של ברוך קרא שהביא אמחיה שטעון ש" הסיפור של יריב לוין על "המהפכה החוקתית" הוא שקר" וקטעי הפרוטוקול מוכיחים ההפך שיריב לוין צודק ואהרון ברק הוא השקרן.
  לפני כן יש לציין שלא קראתי את הפרוטוקולים עצמם ועוד חומר יש שם בתגובות שטוענים שקריאת הפרוטוקולים כולם מראה תמונה שונה (יש אומרים לכאן ויש אומרים לכאן) ויש טוענים שאוריאל לין הודה מפורשות שהיה מחטף אני מתייחס רק למה שברוך קרא עצמו הביא.
  הוא הביא חששות של חברי כנסת דתיים מפגיעה בחוקים דתיים וכדוגמא הביאו את נושא הנישואים שהוא נושא חושב מאוד שסותר מפורשות את חירות האדם ושחוק חופש התנועה יסתור את התקנה של תנועה מרעישה ליד בתי כנסת.
  כל בר דעת שקורא את זה מבין שמדובר על ביקורת טכנית. יש כאן סתירה מפורשת של החוק החדש לתקנה קיימת. כל בר דעת מבין שבית משפט שיבטל שחיטה כשרה או ברית מילה ועוד אלף דברים חשובים הרבה יותר לדתיים שבחוגי שמאל במדינות מסויימות מקובל לאסור אותם וזה כי לא עלה בכלל כי היה ברור לכולם שלא נכלל בחוק שבית המשפט מבטל חוקים לפי השקפה, מידתיות סבירות וכדו'
  גם דברי שולמית אלוני שם שאמרה שהיא בעד החוק לוודא שלא יהיו 'חוקי ג'ינג'ים' חוק הג'ינג'ים מובא תמיד כדוגמא לדבר המוסכם על הכל שהוא מחוץ להתנהלות של חברה מתוקנות. הדברים מבהירים היטב שבית המשפט לא נכנס לדברים שיש בהם מחלוקת ציבורית ואינו נכנס להיות שחקן פוליטי.
  השקרן הוא זה שמכליל ביקורת טכנית לביקורת שיפוטית ואז מכניס תחתיה שבית המשפט מוסמך להכנס למגרש הפוליטי ולבטל חוקים שלא מתאימים להשקפת השופטים.

  Liked by 2 אנשים

 54. י.ד. בשביל זה ברפורמה שהצעתי יש חוקי יסוד ופסקת התגברות. מלבד זאת אמרתי בעבר ואומר זאת שוב, בסופו של יום מי שנותן לבית המשפט ולממשלה את כוחם זה הציבור. אם הציבור יגיע למסקנה שבתי המשפט חורגים מסמכותם הוא לא יציית להם, שזה אגב מה שעומד לקרות בקרוב – חצי עם יציית לממשלה וחצי עם לבג"ץ.

  אגב גם אם הרפורמה של נתניהו-רוטמן-לוין תעבור כלשונה בית המשפט יוכל לפרש חוקים כרצונו, מה תעשה אז? תערוך בחירות ארציות גם לשופטים, מבית המשפט האזורי ועד לבית המשפט העליון?

  אהבתי

 55. משה כאן האמת היא איפשהו באמצע. חוק יסוד כבוד האדם וחירותו בהחלט נתן לבית המשפט באופן מפורש לבטל חוקים. חוק זה אגב אושרר מאוחר יותר ברוב של 75-0, אפשר לראות למשל כאן:

  https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93:_%D7%9B%D7%91%D7%95%D7%93_%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9D_%D7%95%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%95

  במסגרת חקיקת חוק יסוד חופש העיסוק.

  גניבת הדעת המדוברת בוצעה מאוחר יותר, על ידי אהרון ברק, שהחליט על דעת עצמו להרחיב את תחולתו של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו לתחומים שהוא לא היה אמור לחול עליהם. ופה אני דווקא מסכים, הייתה גניבת דעת והייתה הרחבה לא לגיטימית של החוק המקורי.

  אהבתי

 56. ענק לגבי הטענות שלך בענין שיטות החקירה של משטרת ישראל, הן אולי לגיטימיות אבל לא קשורות בשום צורה לרפורמה הנוכחית. הן אפילו לא מוזכרות בשום צורה. יכול להיות שיש מקום לרפורמה בשיטות החקירה אולם זה נושא נפרד לגמרי.

  אהבתי

 57. כאשר המשטרה והפרקליטות מוגנים על ידי בתי המשפט בלי יכולת בקרה של בתי המשפט עצמם אז כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה כל עוד זה מתאים לאינטרסים של המערכת המשפטית ולצאת מזה בשלום. זה החור גנב לא העכבר.

  אהבתי

 58. נראה לי שהבנתי את הטירוף של תומכי הרפורמה בענין תפירת התיקים.

  תומכי הרפורמה כידוע חזקים בהשלכה (אמסלם וענין הרולקס והמרצדס וכו'). הם משוכנעים שתופרים להם תיקים פשוט כי זה בדיוק מה שהם יעשו ברגע שישלטו במערכת המשפט.

  זוהי דוגמה לטעות של שניכם, גם ענק וגם עמחייה מתיחסים לנושא בצורה שיטחית

  אמסלם העיר על סוג המפגינים, שאינם מייצגים את חסרי היכולת בעם, שהם שיכים למדינת תל אביב, לצהלה, העשירים עם הרולקסים. זה לא קשור לאיזה שעון הוא עונד (שעון שירש מאחיו) וזה לא קשור למי שאומר את המשפט ובוודאי שאיננו השלכה ובוודאי שאי אפשר להשתמש בטענה כדי להשליך מזה שכשבית המשפט יהיה בידי הימין הוא יתפור תיקים.
  האם זה נראה לך עמחייה תפירת תיקים?:

  דודי אמסלם במפגן איומים על המפכ"ל והמשטרה ברקע הטיפול במחאה: "לא רחוק היום שנקים ועדת חקירה ממלכתית על מה שהיה פה בחודשיים האחרונים. אנשים פה יחקרו באזהרה ויועמדו לדין. אני מציע לך שבתאי – אל תהיה אחד מהם"

  אהבתי

 59. השקרן הוא זה שמכליל ביקורת טכנית לביקורת שיפוטית ואז מכניס תחתיה שבית המשפט מוסמך להכנס למגרש הפוליטי ולבטל חוקים שלא מתאימים להשקפת השופטים.

  משה, ואיך אתה חושב ניתן להגביל את השופטים שלא ישתמשו בביקורת טכנית פרט לחקיקת חוקים?
  עמחייה טוען שהכנסת היתה מודעת למשמעותו של חוק יסוד כבוד האדם. חיים רמון טוען שלא, שלו הכנסת היתה מבינה כיצד עומדים להשתמש בחוק היא לא היתה מאשרת אותו, וזה נשמע הגיוני.

  עמחייה, גם קודם לבחירות היו הפגנות שהיו המשך הפגנות הדגלים השחורים, בתקופת ממשלת נתניהו הקודמת
  נקטו בשיטות דומות להגביל את צעדיו. זוהי שיטה של מלחמה פרטיזנית בממשלה נבחרת.
  אתה עצמך מודה שאתה בעד הרפורמה אך לא בעד הרפורמה המוצעת, קראתי את ההצעות שלך הן לא ניתנות לישום ובכל מקרה ברור לך שהשמאל יתנגד מכיון שהוא לא בשילטון. גם הוא הציע הצעות מרחיקות לכת בזמנו וכמו שחיים רמון אומר אפילו אהוד ברק היה מאמץ את הרפורמה לו הוא היה בממשלה.

  אהבתי

 60. *גזרתי והדבקתי מכתבה בת 3 שנים* אם מישהו מאמין שההפגנה הנוכחית היא ספונטנית….

  ***********!**********

  מראש הממשלה לשעבר אהוד ברק נמסר בתגובה: "מחאת הדגלים השחורים היא מופע מרגש של התעוררות אזרחית ספונטנית נגד ניסיון הפיכה שלטונית. ברק מזדהה בכל ליבו עם היוזמה, הביע תמיכה פומבית בחבורת הצעירים שהובילו אותה, ומצר על כך שהמטרה טרם הושגה. המאבק צריך להמשך, כל היתר לא חשוב". מרועי נוימן נמסר: "אני עובד בהרבה פרויקטים עם אחריות לאומית". ״ההודאה של ברק״)
  אהוד ברק הודה כי הוא עוזר לממן את הפגנות ה״בלפוריה״ להדחת נתנייהו, מסייע בגיוס כספים למוחים, כוח אדם ותשתיות, ועומד מאחורי ״מחאת הדגלים השחורים״ – החשיפה בקרוב .

  בשבוע הבא נביא את סדרת התחקירים שלנו : ״כל אנשי ברק״ בהפיכת 2020 , בנסיון הפאטתי להדיח את נתנייהו שלא בבחירות.

  זה סיכום הודאתו של ברק ״בברקוביץ ואופירה״, והשלמות.

  לטענתינו ברק השקיע וגייס עשרות מיליונים בתוכנית להפלת נתנייהו.
  מתוך חומרים ומסמכים מוכמנים שאספנו לטענתינו אהוד ברק מסתבר כי ברק גייס מיליונים רבים במורות שונות ושווה כסף למחאה נגד נתנייהו.
  בנה רשתות קשר עצומות של מפקדים ופקודים, וטווה את שיטת ההפלה של נתנייהו לכאורה במשך שנים ועל זה חייבת להיות חקירה לגבי שותפיו .

  שותפים מהשרות הציבורי.
  לכאורה חלקם עבדו בשרות הציבורי כששיתפו עימו פעולה , ואת כולם נחשוף .

  רק בארגון הדגלים השחורים נשפכו מיליונים באמצעים לוגיסטיים שונים שחשפנו

  הרקע לפעילות ברק – ״בבלפור הרגו את מנחם בגין ״ב1983 , ברק מנסה לכאורה שוב שיטה שעבדה.

  זאת האגנדה של אהוד ברק להעמדת ההפגנות בירושליים ותמיכה ״בבלפוריה״ שלטענתו מממררת את חיי ראש הממשלה, כפי ״ששלום עכשיו״ מררה את . חיי בגין במשך שנתיים עד שמת .

  במו עיני ראיתי כיצד ארגון ״שלום עכשיו״ שהתמקם בשנת 1982 לאחר מלחמת לבנון בחצר בית ראש הממשלה בגין, הרבה יותר קרוב מהנקודה בה יושבים היום ״מוחי בלפור״ , מצליח להרוג את ראש הממשלה מנחם בגין ״בשיטת ההתשה האישית״ .

  זה הרעיון של ברק.
  זה בדיוק היה הרעיון של אהוד ברק להתיש את משפחת נתנייהו, אבל זה לא עבד עד עכשיו – כי נתניהו חזק.

  השמאל הקיצוני גמר על בגין בלי תשלום מחיר.
  כשאומרים שהשמאל לא רוצח, ״שלום עכשיו״ הביאה למותו של בגין בידיעה ברורה שההפגנות לאחר מלחמת לבנון, יקצרו את חייו.

  וזה היה ברור לי כחייל/ קצין מילואים לאחר המלחמה כאור השמש.
  זאת הייתה המטרה ובגין רוה״מ מת משברון לב וכאב לב, לאחר שהותש יום ולילה בשיטות שהשב״כ הורג בטעות לפעמים נחקר, עקב התשת הנחקר יותר מדי , עד שהנחקר המותש אומר ״איני יכול עוד ״ומת ״להפתעת החוקרים, בלי להכנע ולספק את המידע.

  ברק מוטרף לחלוטין
  מי שמסתכל על אהוד ברק 2020 לעומת אהוד ברק שהכרתי כמפקד אוגדת שריון 252 שהייתה לידינו משל״ט 7449 בשנת 1981 באזור בקעת סיירים/ גב הרי אדום מעל הפארן. זה אדם אחר אכול בנשמתו! במבטו, ובמעשיו ממורמר, ומחפש נקמה.

  משל״ט 7449 היתה מפקדת השליטה והסיור״ על הגבול המצרי החדש לאחר נסיגת 1981 בעקבות הסכמי השלום שחתם מנחם בגין .

  זאת הייתה היחידה הכי לא צהלית שתפקדה בצורה הטובה ביותר בצה״ל וניהלה 300 קילומטר גבול מאילת ועד רפיח עם נסיונות חדירה אין סופיים שרובם נלכד.

  זה בדיוק הגבול דרכו נכנסו מהגרי העבודה מאריתריאה וסודן שקבלו מצהל ואנשי הקרן החדשה אוטובוסים ויזות לתל אביב, אצלנו היינו קושרים אותם בחבל, וגוררים אותם לתוך שטח מצריים בשיירות.

  שפת הרחוב
  ברק עבר לשפת הרחוב ולדימויים פסיכיאטרים ומנסה לייחס לנתניהו תכונות שאולי מתאימות לברק כמו ביבי נתניהו פניקר- בפאניקה וסביבתו לא מאופסת .
  באלף מקומות שונים ישראלים אומרים אתה אחראי״ אתה אחראי.

  המתאבד השיעי ברק.
  אהוד ברק מוכן להתמודד ולטענתינו אף לכאורה מסוגל להתאבד ולבצע לכאורה פעולת התאבדות להורדת נתנייהו בכל מחיר.

  כרגע בא לברקו להעיר את צופי ערוץ 12 ולהביאם לרחובות כדי להעיף את נתנייהו .

  אצל ברק כולם אשמים וחייבים לעבוד אצלו
  א. חברי הכנסת של הליכוד
  ב. חברי הכנסת של כחול לבן.
  ג. הבגץ שחייב לבטל את סגירת ההפגנות
  ד.מנדלבליט היועץ המשפטי לממשלה

  האם ירוץ מול ביבי ?
  לאיש הזה אין עכבות, והוא מסוגל להכל ומוכן לשרוף עוד מאות מיליונים להפלת נתנייהו .

  לברק יש בעיה כי אחרי 40׳שנה אתה מכיר את אופי האדם ושיטות עבודתו הנכלוליות .

  אבי זלינגר.

  Liked by 1 person

 61. אמחייה: כאן אני דווקא מסכים, ולכן אני רוצה להגביל את בג"ץ, כפי שהיית יודע אם היית עוקב אחרי התגובות שלי. אני רוצה להגביל גם את בג"ץ וגם את הממשלה, בדרכים שונות.

  בתחילת ההפגנות כשעוד ניתן היה לדבר אל המפגינים בהגיון רבים מהם דיברו כמוך, כיום הקצינו, קשה מאד לשמוע אנשים שיודו ברצונם להגביל את בג"ץ, ובכל מקרה בג"ץ לא יקבל את זה. עורכי דין נוטים על פי רוב לא להתפשר כשזה קשור בעינינם שלהם (ולכפות פשרה על אחרים כי את השכר קיבלו). הם מנוסים ב"מריבות" ובסחטנות.

  המדינה שלנו היא מדינה יוצאת דופן שעומדת בפני מצבים יוצאי דופן. אין אפשרות לבצע החלטות מהירות כשיש גם ממשלה וגם בג"ץ והם בעלי דעות מנוגדות. מאחר ובג"ץ שמאלני כיום הוא מסתדר יפה עם ממשלת שמאל אבל פוגע בתיפקוד של ממשלת ימין. תצא מתוך הנחה שאף ממשלה לא תחוקק חוקים דרקוניים, חוקי ג'ינג'ים כפי שקרא להם משה, מאחר והכנסת והממשלה ממילא מורכבים מחברי מפלגות שונות האיזונים והבלמים קיימים בהן. בית המשפט איננו נחוץ אלא לצורכי יעוץ. חוקים הם דבר שניתן לעקוף, צריך את הרצון וההבנה של בית המשפט לשתף פעולה. כל היה שנים רבות. השינויים שהממשלה הנוכחית מכניסה כעת יחזירו את המצב לקדמותו, ופחות מזה.
  ההפגנות אינן מייצגות את רצון העם, אלא רצון חלק קטן מהעם, הרושם המתקבל כיום הוא כאילו שזה חצי חצי כפי שאתה קורא לו, אבל בפועל הבחירות העלו 64 לקואליציה ו46 לאופוזיציה.
  הבחירות מראות את רצון העם לא ההפגנות.
  יש שליטה של השמאל על המידיה כפי שיש בארה"ב, והצגה של הימין כפרימיטבים נחותים.

  Liked by 1 person

 62. עדנה ואחרים, הקדשתי שעה מחיי לשמוע את חיים רמון. וואו. מודה ומתוודה כואב לי הראש. איפה להתחיל.

  נתחיל בזה שאדון רמון מציג את *דעתו*. לא יותר ולא פחות. לאחר ששמעתי אותו אני מנסה להבין אם הוא מטומטם, מניפולטור או סתם עושה את עצמו. לדעתי הוא יודע בדיוק מה המשמעות של מה שהוא אומר והוא פשוט מניפולטור. הוא מערבב אמיתות, חצאי אמיתות ושקרים גמורים יחד עם הבל ורעות רוח.

  הוא נותן דוגמאות מהעבר בהן לא הייתה סרבנות. ראשית גם בהתנתקות הייתה קריאה לסרבנות, והיו חסימות כבישים. אבל אפילו ההתנתקות לא גדולה כמו השינוי הזה. יש הבדל גדול בין מהלך פוליטי כמו ההתנתקות שלא משנה את שיטת המשטר לבין מהלך שמשנה את עצם שיטת המשטר בישראל. אני אפילו לא אדבר על כך שאת ההתנתקות ביצעה ממשלת ימין והייתה לה *הסכמה רחבה* בממשלה. אין הסכמה רחבה למהפכה המשטרית. אין בכלל דמיון בין המקרים, לא במשמעות ולא בתמיכה בכנסת. כאמור מר רמון הוא מניפולטור.

  הוא טוען שהמתנגדים לרפורמה טפשים, ששטפו להם את המוח, שהם לא מבינים על מה הם מדברים. כדוגמא הוא מביא איזה סיפור מטופש על טייס שהוא לכאורה האיר את עיניו. רמון ידידי, ראשית הוכחה על ידי דוגמה זו לא הוכחה, וזאת בהנחה שהסיפור שלך בכלל אמיתי. כבר שיקרת בעבר – למשל לגבי המעורבות שלך בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו – כך שאני לא יודע אם להאמין לך עכשיו. בכל אופן, אף אחד לא שטף לי את המוח ואף אחד לא הוליך אותי שולל. זה נכון גם לגבי שאר המתנגדים לרפורמה. חלקם אפילו הצליחו לסיים תואר במדעים. איננו צריכים שמישהו "יסביר" לנו את הרפורמה. אנחנו מבינים אותה יופי לבד. היא לא מסובכת, גם אדם חסר כל השכלה יכול להבין אותה בקלות.

  אתה באמת טוען שמר אמיר ירון נגיד בנק ישראל, יוסי כהן ראש המוסד לשעבר ומקורב (לשעבר?) של נתניהו, הראל ויזל מנכ"ל פוקס ועוד אין ספור כלכלנים, אנשי עסקים, אנשי ביטחון, מדענים, מהנדסים, וכיו"ב אנשים משכילים הם טיפשים? אף אחד מהם לא צריך שמישהו "יפרשן" להם את הרפורמה. הם יודעים היטב במה מדובר וכאמור אין צורך ביותר מדי שכל בשביל להבין.

  נעבור ספציפית להצעה ה"מרוככת". לפי ההצעה המרוככת הקואליציה יכולה לבחור 2 שופטים בכל קדנציה. היא יכולה גם למנות את נשיא בית המשפט העליון. זה הזמן להיזכר שנשיא בית המשפט העליון יכול לקבוע הרכבים למשפטים.

  ההצעה הזו נותנת כוח מוחלט לקואליציה כבר בקדנציה הנוכחית. הם בוחרים את נשיא בית המשפט העליון ועוד שופט, ואז בכל משפט שחשוב להם נשיא בית המשפט יבחר את השופט השני ועוד איזה עציץ והנה כוח מוחלט לקואליציה.

  אבל זו רק ההתחלה. לפי ההצעה זה יקרה בכל קדנציה. בכל קדנציה הממשלה תוכל לבחור עוד 2 שופטים. תוך 2-3 קדנציות כל השופטים יהיו שפוטים של הקואליציה. כעת מינויים פוליטיים הם רעיון גרוע באופן כללי, ואני ארחיב על כך עוד מעט. כך שגם אם השמאל או המרכז היו מעכשיו ועד עולם הממשלה הייתי מתנגד לרעיון הזה. אבל האמת היא שהם לא יהיו. הם לא יהיו כי הדמוגרפיה נגדם. ורמון יודע את זה. לכן הוא מניפולטור ושקרן פעם שניה, כי הוא רומז כאילו המצב יהיה מאוזן כי מדי פעם תהיה ממשלת שמאל ומדי פעם ימין. לא, זה לא יקרה. הממשלות תהיינה בעיקר או רק ממשלות ימין לכן המצב לעולם לא יהיה מאוזן. ספר לי שוב עד כמה אני לא מבין, מר רמון.

  מניפולציה נוספת שהוא עושה היא שבועדה לבחירת שופטים הוא סופר את השופטים בצד של האופוזיציה. רמון כבר החליט שהשופטים עם האופוזיציה. אבל באמת שמתחיל להימאס לי למנות את כל השקרים והמניפולציות.

  בואו נדבר (עוד) קצת על דמגוגיה. חיים רמון הפליג בתיאורים על משפטן ממוצא תימני שרמון החליט שהוא ראוי לבית המשפט העליון. אולי הוא ראוי, אולי לא, אבל מי שם את רמון להחליט? כשאתם בוחרים רופא לטפל בכם, אתם בוחרים אותו כי הוא תימני או כי הוא רופא מצויין? כשאתם בוחרים מהנדס לבנות את הבניין שלכם, אתם בוחרים אותו כי הוא מרוקאי או כי הוא מהנדס מבריק? כאשר אתם בוחרים עורך דין אתם בוחרים אותו כי הוא אשכנזי או כי הוא עורך דין חריף? אז *לבית המשפט העליון* נבחר שופט לפי צבע העור? כמה דמגוגיה. אני מבין שלשופטים יש הטיות פוליטיות, ואפילו רצוי שיהיה גיוון בבית המשפט העליון, אבל לא על חשבון היכולת.

  לגבי הענין של 61 קולות ב-4 קריאות, אחת מהן בכנסת הבאה. רמון שוב חושב שכולנו מטומטמים. כאמור הדמוגרפיה לטובת התומכים ברפורמה, באופן מובהק. הסיכוי שיהיה כאן שינוי שואף לאפס. לכולם ברור שרוב הסיכויים שהממשלה הבאה גם היא תהיה מורכבת מתומכי הרפורמה, והופ קיבלנו בקלות שליטה בחוקי יסוד בלי שום ביקורת של בג"ץ. קל.

  עוד דמגוגיה של רמון, "אם באמת זה יקרה אז תעשו" אם באמת זה יקרה, דהיינו המדינה תהפוך לדמוקטטורה, זה יהיה מאוחר מדי.

  רמון מודה שהחוק לשינוי הועדה לבחירת שופטים היא רק הצעד הראשון, שנועד להרדים את המתנגדים. כאילו לא ידענו.

  הוא טוען שסרבנות זו בעיה. כאמור גם בהתנתקות הייתה קריאה לסרבנות, והיו חסימות כבישים. וגם החרדים חסמו כבישים לא פעם ולא פעמיים. והנכים, והאתיופים… ממה הוא חושש, שהחרדים יסרבו לשרת בצבא?

  לגבי הבעייתיות העקרונית במינויים פוליטיים: כתבתי למעלה מדוע מינוי שופטים בידי פוליטיקאים הוא בעייתי. אבל כמעט כל מינוי פוליטי הוא פתח לבעיות. נתניהו מינה בזמנו את ויינשטיין ליועץ המשפטי לממשלה לבקשתו של ליברמן. ויינשטיין מסמס את תיקי ליברמן יש קשר? לא יודע. נתניהו מינה את מתניהו אנגלמן למשרת מבקר המדינה. אנגלמן מיד עצר את כל הביקורות ודאג "לרכך" אותן. הוא נזכר שתפקידו לבקר רק כאשר ממשלת בנט עלתה לשלטון. נתניהו רצה למנות מקורב לתפקיד ממלא מקום מנכ"ל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. אני אשאיר את זה כשיעורי בית להבין מדוע. אפשר למצוא עוד דוגמאות אבל אני מקווה שהרעיון ברור.

  שר המשפטים יריב לוין נצפה לא מזמן באירוע של חבר במשפחת פשע. שר המשפטים רוצה להיות אחראי על מינוי נשיא בית המשפט העליון. נשיא בית המשפט העליון יכול כיידוע לקבוע הרכבים. מה יקרה אם אותו איש משפחת פשע יגיע בערעור כזה או אחר לעליון? האם הוא יגיע בכלל לעליון? אולי פשוט ידאגו לו לאיזה שופט שייתן לו פרס על פועלו לטובת הציבור וייתחשב בילדות הקשה שהייתה לו או שקר אחר כלשהו. אני מקווה שמתחיל להיות ברור מדוע מינויים פוליטיים הם עניין בעייתי בלשון המעטה.

  אני אעצור כאן. הנה, הקשבתי שעה שלמה ל"צד השני". אל תגידו שלא עשיתי את המאמץ.

  אהבתי

 63. עדנה אמרת

  האם זה נראה לך עמחייה תפירת תיקים?:

  דודי אמסלם במפגן איומים על המפכ"ל והמשטרה ברקע הטיפול במחאה: "לא רחוק היום שנקים ועדת חקירה ממלכתית על מה שהיה פה בחודשיים האחרונים. אנשים פה יחקרו באזהרה ויועמדו לדין. אני מציע לך שבתאי – אל תהיה אחד מהם"

  זה גרוע מתפירת תיקים. זה איום על מפכ"ל המשטרה. לאיפה הגענו.

  אהבתי

 64. עתידן אמרת

  > תצא מתוך הנחה שאף ממשלה לא תחוקק חוקים דרקוניים, חוקי ג'ינג'ים כפי שקרא להם משה, מאחר והכנסת והממשלה ממילא מורכבים מחברי מפלגות שונות האיזונים והבלמים קיימים בהן.

  דהיינו, סמוך עלינו שיהיה בסדר. אני מעדיף לא לסמוך על אף אחד, במטותא.

  > ההפגנות אינן מייצגות את רצון העם, אלא רצון חלק קטן מהעם, הרושם המתקבל כיום הוא כאילו שזה חצי חצי כפי שאתה קורא לו, אבל בפועל הבחירות העלו 64 לקואליציה ו46 לאופוזיציה.

  אם תספור *קולות* ולא מנדטים, החלוקה היא קרובה ל-50-50. וזאת בהנחה שכל מצביעי הקואליציה רוצים ברפורמה הזו, ולא היא.

  אהבתי

 65. דיברנו על הדמגוגיה של רמון? תראו מה מצאתי:

  https://www.srugim.co.il/188626-%D7%A1%D7%9E%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%A5-%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%A6%D7%94%D7%9C-%D7%9C%D7%90-%D7%9E%D7%AA%D7%92%D7%99%D7%99

  בצלאל סמוטריץ': מצילים את צה"ל – לא מתגייסים
  חייבים להציל את הצבא מציפורני הפוסט-מודרניזם הקיצוני. הדרך לעצור את הטרור של ארגוני המגדר על הצבא היא יצירת לחץ נגדי: הנוער הדתי ידלג על מחזורי הגיוס עד שיתאפשר לו שירות בתנאים הולמים

  מסתבר שכן היו קריאות לסרבנות בצד שהיום תומך ברפורמה. ואני זוכר דברים דומים גם בהתנתקות. חיים רמון משקר? לא יכול להיות.

  אהבתי

 66. החרד"לים מסוגו של סמוטריץ' תמיד הפכו את השירות הצבאי לקרדום לחפור בו. לא כל כך שונה מהשמאלנים שגם הם הפכו את השירות הצבאי לקרדום לחפור בו בדרכים שונות. בסוף שני הצדדים משלמים מחיר על כך.

  אהבתי

 67. עמחייה -דהיינו, סמוך עלינו שיהיה בסדר. אני מעדיף לא לסמוך על אף אחד, במטותא.

  אבל אתה סומך על 15 שופטים שאתה לא מכיר, שלא מיצגים אותך, שלא ישלמו שום מחיר על נזק שיגרמו לך מתוך רשלנות או זילזול.
  לחיות במדינה זה לתת סמכויות לריבון, לשליט. התגייסת והלכת להלחם ופתאום אתה לא נותן אמון בממשלה על בחירת שופטי קואליציה? לך תחייה על אי בודד. וזה שהם בוחרים את השופטים הימנים לא אומר שהם יסמנים, הם עדיין ישפטו על פי חוק, אלא שהם יפרשו דברים מנקודת ההשקפה הפוליטית שלהם. הם לא חיים בואקום, אי אפשר אחרת. כרגע אתה רוצה לאפשר שופטים עם השקפה פוסטמודרניסטית.

  -אם תספור *קולות* ולא מנדטים, החלוקה היא קרובה ל-50-50. וזאת בהנחה שכל מצביעי הקואליציה רוצים ברפורמה הזו, ולא היא.

  אתה סופר את הערבושים, אתה מדבר על 50 אחוז לכאורה שכולל אנשים שרוצים במותך ובסיום המדינה כפי שהיא, אתה מעדיף אותם על החרדים וסופר אותם כבן בריתך.אתה רוצה שופטים שפוסלים את חברי הימין הקיצוני אבל מאפשרים מוסלמים קיצונים. אם תספור רק יהודים תגיע ל64-46 שלא לדבר על כך שהרבה מאלו שמצביעים למרכז בעלי אידאולוגיה דומה לימין רק שטפו להם את המוח עם רק לא ביבי. אתה פשוט רוצה בחירות חדשות כי לא קיבלת את זה שהפסדתם בבחירות. הדמוקרטיה הזו לא הדמוקרטיה שלך.
  ובינתיים אפילו אתה טוען שאתה רוצה הקטנה של הכוח של בגץ, ללא ספק חלק לא מבוטל של המפגינים יודה שהוא מעוניין לצמצם את כוחם של שופטי בגץ, אז המשפט שאתה זורק " וזאת בהנחה שכל מצביעי הקואליציה רוצים ברפורמה הזו, ולא היא." איננו נכון, סתם צפיות שלך, האשמה של הצד האחר בחולשות שלך כפי שאתה עושה דרך קבע. אם אתה רוצה להתחיל לחשב "ולא היא" לדבריך הרבה מה50 אחוז שלך הם בקטגורית ה"ולא היא" ומעונינים ברפורמה אבל נמצאים בקונפליקט. אני רוצה שינוי אבל רוצה "דמוקרטיה" שלא יהיה שינוי.

  -לגבי "הריסון העצמי", כתבתי בהרחבה בבלוג של י.ד. שמתנגדי הרפורמה רחוקים מלהיות מטומטמים. התרגיל המטופש הזה לא עבד על אף אחד. שום מתווה שמאפשר לקואליציה להשתלט על בית המשפט לא יעבור.

  אז מה אתה רוצה? שינוי בלי שינוי? אתה לפחות קראת את השינויים והצעת הצעות שינוי לא מציאותיות. אתה מודה שבסופו של יום מתנגדי הרפורמה רוצים לבצע רפורמות אבל מה? לא רוצים עם הממשלה הזו? רוצים ולא רוצים? עם כמו בלי? אז הם מטומטמים או לא?

  -תומכי הרפורמה הכניסו גול עצמי בהתנהלות שלהם. אם היו מתנהלים בחוכמה מלכתחילה, הייתה אפשרות להעביר רפורמה ברוח הרפורמה שאני הצעתי בהסכמה רחבה. בסופו של יום גם מתנגדי הרפורמה הנוכחית רוצים לבצע רפורמות. עכשיו כבר לא תהיה שום "פשרה". כך או אחרת הממשלה הזו תתרסק. או שהמדינה תתרסק, מה שיבוא קודם.

  אי אפשר להעביר רפורמה ברוח הרפורמה שהצעת, ניסיתי לקרוא אבל היא גיבוב לא מעשי. או שאתה לוקח כוח הממשלה או שאתה משאיר בידי בית המשפט. תחליט. לאכול את העוגה או להשאיר אותה שלמה. אבל זה לא הנושא, הרפורמה היא רק תרוץ, הכוונה היא להפיל את הממשלה ולהגיע לבחירות. רוב מנהיגי האופוזיציה הציעו בעצמם את אותה רפורמה וטענו אותם טענות ומתעלמים מכך כיום, וגם אתה פתאום שכחת, זו הסיבה שהם מסרבים להכנס לכל דיונים. העם הוא סתם כלי בידיהם. בניגוד לדעתך העם מטומטם אחרת היה רואה את זה, אחרת אתה היית רואה את זה.

  אהבתי

 68. אמחייה, האם אתה חושב שאתה או תמריץ הייתם מסוגלים לשפוט את נתניהו בצורה אוביקטיבית? או מישהו מכל המפגינים ההם שהולכים בהסטריה וצורחים שעדיף למות מאשר להכנע לדיקטטורה? מדוע שביבי ישים את עצמו בידיים של שופט כזה?מה הסכוי שלו? האם אתה חושב שופט שהוא ביביסט יוכל לשפוט אותו ללא משוא פנים?

  האם בעל ה 30 שנים שביבי בפוליטיקה רובה בשילטון ראית איזו נטייה מצידו להתנהגות דיקטטורית?

  אהבתי

 69. עתידן בהחלט אפשר להגביל גם את בג"ץ וגם את הממשלה. הראייה הדיכוטומית שלך פשוט מוגבלת, יש עוד אפשרויות חוץ מ"כוח מוחלט לממשלה" ו"כוח מוחלט לבג"ץ". אגב אם צריך לבחור אני מעדיף כוח מוחלט לבג"ץ, מסיבות שכבר פירטתי במקומות אחרים.

  חוץ מזה אתה אומר דברים שהם עובדתית לא נכונים. נתחיל בזה שכל המהפכה המשטרית היא בכלל לא על שמרנות מול ליברליות או אקטיביזם מול שפיטה מצומצמת. כל מי שעוקב אחרי הרכב בית המשפט העליון מאז רפורמת סער-שקד רואה בבירור שאחוז השמרנים עולה בהתמדה ובקרוב יעבור את אחוז הליברלים. המהפכה היא על דבר אחד בלבד – שליטה בבית המשפט העליון ומתן כח מוחלט לממשלה. יש מי שרוצים לחיות במדינה שכזו, אני לא אחד מהם.

  נמשיך בזה שאתה מתעלם מהאזרחים הערבים. אוקי, אתה מציע לשלול להם אזרחות? גם אם נתעלם מהם לדעתי התמיכה ברפורמה היא לכל היותר 50% מהיהודים, וכנראה משמעותית פחות.

  אמרת "אתה פשוט רוצה בחירות חדשות כי לא קיבלת את זה שהפסדתם בבחירות". תגיד לי שאין לך מושג על מה המחאה בלי להגיד לי שאין לך מושג על מה המחאה.

  אמרת "בניגוד לדעתך העם מטומטם …" ברור. נגיד בנק ישראל מטומטם, יוסי כהן ראש המוסד לשעבר מטומטם, הראל ויזל מטומטם, כל הטייסים, אנשי מטכ"ל, הרופאים, הפיזיקאים וכיו"ב מתנגדי המהפכה הם טפשים גמורים. גם אני עצמי מטומטם ואין לי מושג על מה אני מדבר ומדוע אני מתנגד לרפורמה.

  אהבתי

 70. ענק אני חושש שהשופטים דווקא ישפטו אותו לקולא. ראיתי כבר במשפט אולמרט איך השופטים בדחילו ורחימו הרשיעו אותו בעבירה אחת שהיה ברור, מעבר לכל ספק ברף בלתי הגיוני, שהוא אכן ביצע אותה. אני מאמין גדול בכך שבית המשפט בישראל הוא עדיין מהטובים בעולם, עם כל הבעיות שלו, ושופט בהגינות גבוהה ביחס לשאר העולם. עם זאת בית המשפט מאוד מאוד זהיר לצערי כשמדובר בדמויות מוכרות, ונוטה להרשיע אותם ברף שלעיני הלא מקצועית נראה גבוה יותר מאשר דמות מהרחוב. הלוואי שמבחן בוזגלו היה עובד בבית המשפט – לא מבחינת הפליה בין אשכנזים למזרחים, אלא בין דמות מוכרת לדמות אלמונית. ועם כל זאת יש לי אמון בבית המשפט, בוודאי הרבה יותר מאשר בפוליטיקאים, ואני מדבר על כל הפוליטיקאים ללא קשר לשיוך מפלגתי או אידאולוגי.

  אהבתי

 71. עתידן אני רוצה להבהיר משהו. יש גם יתרונות בממשלה עם כח מוחלט, ואתה מנית כמה מהם. כח מוחלט, כמו הרבה דברים אחרים, הוא חרב פיפיות. יש לו יתרונות ויש לו חסרונות. לדעתי החסרונות עולים עשרות מונים על היתרונות. אני מבין מדוע לא מעט אנשים תומכים ברפורמה, חלקם מסיבות שהן לגמרי ענייניות – אני פשוט לא מסכים עם המסקנה הסופית.

  אהבתי

 72. אני יכול רק לומר מקריאת כל הדברים שלך עמחייה שהתחלתי להבין למה כל השופטים ליברלים ואין ימני ואין שמאלי. כשאתה נמצא באווירה שאתה צריך להעמיק ולהבין את כל הצדדים ואין צודק ואין לא צודק אתה נהיה בסוף ליברל או פרוגרסיב, לא יכול להתווכח על הגדרות ולא יכול להגדיר אפילו מה זו אשה.
  מה שלא עובד בכוח עובד עם יותר כוח.
  אולי תעלה את התגובות שלך בפוסטים האחרונים של י.ד. כדי שנתקל בהם מיד ונגיב.

  אהבתי

 73. זו הבעיה של הגישה האליטית ענק. מרוב זה שהיא מנסה להסביר כל צד היא לא מסוגלת להכריע והופכת לליברלית פוסט מודרנית. מנגד יש את הגישה הסינטתית אשר לא מנסה להסביר כל צד אלא לומר את האמת לדעתה. הבעיה שבעולם מודרני פוסט קנטיאני אינטלקטואלים לא מאמינים שהם יכולים להגיע לאמת ולכן הופכים לליברלים פוסט מודרניים. מיכאל אברהם מרחיב על זה בספר אמת ולא יציב.

  אהבתי

 74. *האנליטית

  בתאריך יום א׳, 26 במרץ 2023, 13:53, מאת י.ד. יודדלד ‏yuddaaled@gmail.com:

  זו הבעיה של הגישה האליטית ענק. מרוב זה שהיא מנסה להסביר כל צד היא לא > מסוגלת להכריע והופכת לליברלית פוסט מודרנית. מנגד יש את הגישה הסינטתית אשר > לא מנסה להסביר כל צד אלא לומר את האמת לדעתה. הבעיה שבעולם מודרני פוסט > קנטיאני אינטלקטואלים לא מאמינים שהם יכולים להגיע לאמת ולכן הופכים לליברלים > פוסט מודרניים. מיכאל אברהם מרחיב על זה בספר אמת ולא יציב. >

  אהבתי

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s