תודעה של חגבים

אחרי שפרסמתי אתהפוסט האחרון שמתי לב לקשר שיש בין השמות של הגיבורים המפורסמים שעל הסיפור שלהם חרב בית המקדש – קמצא ובר קמצא או החגב ובן החגב – לבין תיאור מפורסם שתיארו את עצמם המרגלים "ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם" וחשבתי לעצמי שאולי הקשר בן הסיפורים איננו מקרי ולא סתם בחרו חז"ל לכנות כך את הגיבורים של הסיפור. על פי החשבון של חז"ל חטא המרגלים התרחש בליל תשעה באב ולכן יש קשר חזק מאד בין חטא המרגלים שכתוצאה ממנו ישראל נשארו במדבר ולא נכנסו לארץ לבין חורבן בית המקדש וגלות ישראל מארצם. כמו שאמרו חז"ל על הפסוק ויבכו כל העדה בלילה ההוא – " אותו היום [ערב] תשעה באב היה אמר הקב"ה הן בכו בכיה של חנם ואני אקבע להם בכיה לדורות". וכאשר נתנו חז"ל את הכותרת הזו לסיפור שלנו הם רצו לרמוז לנו על היסוד המשותף לחורבן והגלות וזה תודעה של חגבים.

מהי תודעה של חגבים?

זו תודעה נמוכה שאיננה יכולה להתרומם לעבר נקודת מבט גבוהה יותר על המציאות. עם ישראל יוצא ממצרים בניסים גדולים אבל ברגע האמת לא מסוגל להשתכנע שהקב"ה יהיה איתו בכניסה לארץ ישראל. מבחינה תודעתית הם נשארו חגבים – אנשים קטנים וחסרי חשיבות.  גם סיפור קמצא ובר קמצא מתאר תודעה נמוכה של חגבים שעסוקה במריבות קטנוניות ורדיפת כבוד נמוכה שבשלה היא מוכנה אפילו להחריב את בית המקדש. גם רבי זכריה בן אבקולס דבוק באותה תודעה חגבית שאיננה מסוגלת להכריע ורק חיה בחשש של מה יאמרו. כל מי שנמצא בסיפור נגוע בתודעה חגבית ומה הפלא שבסוף חל חורבן.

בנקודה מסוימת זה נכון גם על המחלוקת על כתבי הרמב"ם. רבני צרפת כל כך נבהלו מהנכונות של הרמב"ם לדון באופן ישיר עם הפילוסופים שקמו והחרימו את כתביו. אולם כשנתקלים בכזו יצירת מופת שממשה עד משה לא הייתה כמוה ראוי להרחיב את נקודת המבט ולא למהר לשפוט. מי שהרחיב אותה היה הרמב"ן שבאגרת לרבני צרפת הרגיע את הרוחות והביא להורדת החרם על ספרי הרמב"ם אולם רק אחרי שהנזק כבר נעשה.

יש יסוד של אמת בתודעה החגבית של היהודים שכן היהודים ממעטים עצמם לפני ריבונו של עולם כמו שאומרת הגמרא:

"לא מרבכם מכל העמים חשק ה' בכם כי אתם המעט מכל העמים" (דברים פרק ז פסוק ז) אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפני נתתי גדולה לאברהם אמר לפני (בראשית יח, כז) ואנכי עפר ואפר למשה ואהרן אמר (שמות טז, ז) ונחנו מה לדוד אמר (תהלים כב, ז) ואנכי תולעת ולא איש אבל עובדי כוכבים אינן כן נתתי גדולה לנמרוד אמר (בראשית יא, ד) הבה נבנה לנו עיר לפרעה אמר (שמות ה, ב) מי ה' לסנחריב אמר (מלכים ב יח, לה) מי בכל אלהי הארצות וגו' לנבוכדנצר אמר (ישעיהו יד, יד) אעלה על במתי עב לחירם מלך צור אמר (יחזקאל כח, ב) מושב אלהים ישבתי בלב ימים (מסכת חולין דף פט עמוד א)

ועדין המיעוט העצמי אסור לו שיגרום לתודעה להתכנס למקום נמוך החסר את נקודת המבט הגבוהה ומביא לפיכך לחורבן ולגלות.

4 תגובות בנושא “תודעה של חגבים

 1. י.ד, עם כל הכבוד, אתה ממשיך בהיפוך היוצרות. הסופר המקראי, מגלה לנו דעתו מפורשות:

  מי שהוא עז נפש, ורודף כיבושים, הוא זה המלא יראת ה'. והנה, כלב, הוא זה שיירש הארץ, למרות היותו בדעת מיעוט מובהקת, מצטט (במדבר, יג , יד) כך:

  " ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת עמו וימלא אחרי והביאותיו אל הארץ אשר בה שמה וזרעו יורשנה"

  וזאת למה, מכיוון שכלב, מצטט:

  " ויהסה כלב את העם אל משה ויאמר עלה נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה"

  אז מה עשה מיודעינו,בן אבקולוס, בהיותו מלא יראת ה', ובסרבו להקריב קורבן עם מום, בבית המקדש: הוא איתגר את אימפריית הרשע. בעזות פנים איתגר. והשפלות, הפחדנות, של העם ושאר המרגלים, הם אלו שעוררו את חמת ה', ועל כך, הענישם וכמעט השמידם.

  והלקח ברור מבחינת הסופר המקראי:

  אין לפחד מן הענקים, באשר מי שיראת ה' לצידו, הוא זה הצולח המערכה.

  כך שהבאת אנלוגיה, שמפריכה בדיוק את גישתך. שהרי בית המקדש, והקרבת הקורבנות, הינו ציווי אלוהי ישיר ( את שלמה, ואביו דוד, בעקיפין, באשר מלא דמים היה, לא יבנה את זה המקדש).

  להתראות

  אהבתי

 2. והרי י.ד., החגבות בקונוטציה השלילית, הינה עדות לחוסר מיליטנטיות. חוסר בתעוזת נפש. חסך בתודעה נועזת. אז כיצד אתה הופך יוצרות לא מובן, ועוד משתמש במינוח: חגבים וחגבות לא מובן? מי שהתרפס לפני הפריץ, בבחינת נבהל מן הענקים והנפילים של ארץ כנען, לא היה בן אבקולוס.

  קשה לתאר עם כל הכבוד, אנלוגיה כה לא תואמת, והיפוך יוצרות כזה.

  אהבתי

 3. אין ספק שהמרד עשה הרבה רושם על הפשפשים, על הרומאים הרבה פחות. מרד בר כוכבא עשה הרבה יותר רושם על הרומאים והיה הרבה יותר רציני.
  רבי זכריה בן אבקולס לא היה לוחם עז נפש נגד הרומאים כמו שהיה רבי עקיבא שהכריז על בר כוזבא "דרך כוכב מיעקב". הוא לא אמר דברים מפורשים למרוד ברומאים כמו שאתה מציג אותו. מה שיש זה חשש נמוך מפני מה יאמרו. חשש המתאים להתנהלות החגבית של כל הדור ההוא. במקום להגיד דברים ברורים. במקום לתכנן מראש בצורה מסודרת, סבכה חבורת החגבים המקומית (ובתוכם יוסף בן מתתיהו הוא יוספוס פלוויוס) את עם ישראל במרד לא מתוכנן ולא מסודר שהסתיים כצפוי רע. ככה לא משיגים ומנצחים את המלכות הרשעה.

  בהקשר זה תמיד כדאי לזכור את דברי הרמב"ם שתלה את החורבן בעיסוק באסטרולוגיה במקום בלימוד ענייני מלחמה:
  "וזו היא שאבדה מלכותנו והחריבה בית מקדשנו והאריכה גלותינו והגיעתנו עד הלום. שאבותינו חטאו ואינם, לפי שמצאו ספרים רבים באלה הדברים של דברי החוזים בכוכבים, שדברים אלו הם עיקר עבודה זרה, כמו שביארנו בהלכות עבודה זרה, טעו ונהו אחריהן, ודימו שהם חכמות מפוארות ויש בהן תועלת גדולה, ולא נתעסקו בלמידת מלחמה ולא בכיבוש ארצות, אלא דמו שאותן הדברים יועילו להם.
  ולפיכך קראו אותם הנביאים סכלים ואווילים.
  ודאי סכלים ואווילים היו, ואחרי התוהו אשר לא יועילו הלכו."

  אני לא יודע מה המקור המדרשי של הרמב"ם לטענה הזו אבל גם הוא לא התרשם מהדרך החגווית שבה התנהלו היהודים במרד הגדול.

  אהבתי

 4. י.ד, אני כתבתי על האנלוגיה השגויה. והיא באמת שגויה לחלוטין. מעבר לזה, אתה ביצעת הפשטה על דרך החגבות. משמע: עשית מן הפחד להתמודדות מיליטנטית, דבר גדול ומופשט, מצטט:

  " זו תודעה נמוכה שאיננה יכולה להתרומם לעבר נקודת מבט גבוהה יותר על המציאות. עם ישראל יוצא ממצרים בניסים גדולים אבל ברגע האמת לא מסוגל להשתכנע שהקב"ה יהיה איתו בכניסה לארץ ישראל. מבחינה תודעתית הם נשארו חגבים – אנשים קטנים וחסרי חשיבות."

  עד כאן הציטוט:

  אז מה אתה רוצה מבן אבקולוס? הוא לא הביע או גילה חגבות לשיטתך. אם כבר נהפוך הוא. הוא גילה יראת האלוהים. הוא הבין בעצמו הרי, שזוהי קריאת תיגר אפקטיבית על המלכות. אז אתה היית צריך להיות לצידו, בפועל אתה גם לצידו ( על פי המלל שלך) וגם נגדו ( עלפי אותו המלל). על זה כתבתי.

  אהבתי

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s